افتتاح خانه دارت در مجموعه ورزشی 22 بهمن دانشگاه

خانه دارت دانشگاه فردوسی صبح روز چهارشنبه یکم آبان با حضور دکتر انصاری معاون اداری و مالی ، آقای دکتر طاهری معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه ، آقای دکتر سهرابی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه و آقای دکتر کشتی دار معاون اداره کل تربیت بدنی افتتاح شد. در این مراسم ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای اعتلا و پیشرفت اماکن ورزشی و ورزش دانشگاهی ، از مدیران و کادر اداری و پرتلاش اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تشکر و قدردانی شد. خانه دارت واقع در مجموعه ورزشی 22 بهمن دانشگاه می باشد که پس از این آماده بهره برداری و استفاده تیمها و علاقه مندان به این رشته می باشد.