برنامه های متنوع اداره کل تربیت بدنی ویژه هفته تربیت بدنی اعلام شد

 

از سه شنبه ۲۳ مهرماه امکان ثبت نام در همایش از طریق سامانه رخدادهای ورزشی به ادرس  Sems.um.ac.ir فراهم میشود
شناسه و رمز همان سناسه و رمز پورتالتان خواهد بود


لطفا حتما درصورت تمایل به شرکت در سامانه ثبت نام کنید