کسب مقام سومی خانم دکتر کیوانفر در مواد پرتاب وزنه و پرتاب نیزه

در سومین دوره مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان کشور ، خانم دکتر نسرین کیوانفر موفق به کسب مقام سومی در دو ماده پرتاب وزنه و نیزه شدند.دکتر سهرابی ریاست اداره کل تربیت بدنی کسب مقام سومی کشور را به این همکار فرهیخته تبریک عرض می نمایند.