برنامه تقویم ستاد اردوهای دانشجویی دانشگاه در نیمسال اول 98

 

ردیف

مکان

زمان

برادران و   خواهران

ملاحظات

رویکرد اردو

1

بازدید از هفت حوض(در منطقه خلج)

98/7/18

خواهران

بزرگداشت هفته تربیت بدنی وهفته سلامت و روان

تحصیل- تهذیب- ورزش

2

بازدید از هفت حوض(در منطقه خلج)

98/7/19

برادران

بزرگداشت هفته تربیت بدنی وهفته سلامت و روان

تحصیل- تهذیب- ورزش

3

پیاده روی در اربعین حسینی

23و24و25و26و27و98/7/28

برادران وخواهران

بزرگداشت اربعین حسینی ثبت نام دفتر نهاد رهبری دانشگاه

حضور دانشگاهیان در اربعین حسینی

4

رودخانه نوردی در ییلاق کلاته آهن

16/98/8

خواهران

بزرگداشت هفته تربیت بدنی

تحرک نشاط-سلامتی

5

رودخانه نوردی در ییلاق کلاته آهن

98/8/17

برادران

بزرگداشت هفته تربیت بدنی

تحرک نشاط-سلامتی

6

بازدید از ییلاق بوژان نیشابور

98/8/23

خواهران

بزرگداشت هفته وحدت و ولادت پیغمبر(ص)

اخلاق نیکو

7

بازدید از ییلاق بوژان نیشابور

98/8/24

خواهران

بزرگداشت هفته وحدت و ولادت پیغمبر(ص)

اخلاق نیکو

8

رودخانه نوردی در منطقه پارک جنگلی شاندیز و ابرده

98/8/30

خواهران

بزرگداشت ولادت پیغمبر(ص)

 

9

رودخانه نوردی در منطقه پارک جنگلی شاندیز و ابرده

98/8/31

برادران

بزرگداشت ولادت پیغمبر(ص)

 

10

بازدید از شهرستان تاریخی رادکان

98/9/7

خواهران

بزرگداشت هفته بسیج

جوان ،تعهد،نشاط

11

بازدید از شهرستان تاریخی رادکان

98/9/8

برادران

بزرگداشت هفته بسیج

جوان ،تعهد،نشاط

12

بازدید از شهرستان تاریخی رادکان

98/9/7

خانواده اساتید و کارکنان

بزرگداشت هفته بسیج

جوان ،تعهد،نشاط

13

آبشار آبگرم در منطقه کلات(پیاده روی 5 ساعت)

98/9/14

خواهران

ولادت حضرت معصومه وبزرگداشت روز دانشجو

سبک زندگی با نشاط و سالم دانشجویی

14

آبشار آبگرم در منطقه کلات(پیاده روی 5 ساعت)

98/9/15

برادران

بزرگداشت روز دانشجو

سبک زندگی با نشاط و سالم دانشجویی

15

راهپیمایی و رودخانه نوردی در منطقه ییلاق جاغرق و کردینه

98/9/21

خواهران

بزرگداشت هفته دانشجو

سبک زندگی با نشاط و سالم دانشجویی

16

راهپیمایی و رودخانه نوردی در منطقه ییلاق جاغرق و کردینه

98/9/22

برادران

بزرگداشت هفته دانشجو

سبک زندگی با نشاط و سالم دانشجویی

17

اردو ویژه دانشجویان متاهل

98/9/28

دانشجویان متاهل خوابگاهها

بزرگداشت هفته پژوهش

خانواده با نشاط وسالم

18

اردوی تیم کوهنوردی دانشگاه به جنگل لوه

28و29و98/9/30

دانشجویان و کارکنان

شب یلدا

جامعه دانشگاهی با نشاط و سالم

19

اردوی دانشگاهیان به جنگل تنوره

19و98/10/20

اعضاء هیئت علمی و کارکنان

شب یلدا

جامعه دانشگاهی با نشاط و سالم