کسب دو مقام قهرمانی توسط پسران دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین المپیاد همگانی کشور

 کاروان ورزش همگانی دانشجویان پسر دانشگاه جهت شرکت در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور در تاریخ 2 مردادماه به دانشگاه بوعلی سینا همدان اعزام گردید. و در پایان تیم های بسکتبال سه نفره و هندپلو دانشگاه فردوسی موفق به کسب مقام اول این دور مسابقات شدند.

 

 تیم هندپلو:


1        سید جواد هاشمیان        مربی   
2        محمدحسین نریمانی       
3        محمد نجفی  ورزشکار   
4        محمدجواد شاکری       
5        محمدرضا حیدریان میری      
6        علی ابراهیمی    علی ابراهیمی

 

 

تیم بسکتبال 3 نفره: