افطاری در کوه با حضور مسئولین، کارکنان و دانشجویان

ستاد اردوهای دانشگاه با همکاری بسیج کارکنان، اردوی کوهپیمایی با حضور 24 نفر از عزیزان دانشگاهی در منطقه کنگ برگزار نمودند.

قابل ذکر است ، حضور دانشجویان و کارکنان و مسئولین در این اردو که با نماز جماعت در منزل یکی از شهدای ییلاق کنگ برگزار گردید معنویت خاصی به اردو داد.

شرکت کنندگان ساعت 16:30 روز چهارشنبه 26 اردیبهشتماه 98 به سمت ییلاق کنگ حرکت و سپس ساعت 23 مراجعه نمودنند و روز و شب بسیار با طراوتی را گذراندند.

 

دبیرستاد اردوها جعفرچراغچی