گزارش مسابقات رشته تیراندازی از سری مسابقات درون دانشگاهی پاییزه خواهران

مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه18 آذرماه در سالن تیراندازی در رشته تفنگ با حضور بیش از 25 ورزشکار برگزار گردید و در انتها نتایج ذیل کسب گردید.

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

فاطمه گواهی

زیست

9412104112

اول

مریم باقری

علوم ورزشی

9613283050

دوم

کبری عزیزی

روانشناسی

9713899118

سوم

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش