دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور سال 1395

 

در اجرای ماده 9 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر داوری و اجرایی مسابقات ورزشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی کشور مصوب جلسه 1393/5/4 هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و با توجه به نیاز بخشهای مختلف آموزش عالی کشور و لزوم بروزرسانی و یکسان سازی پرداخت حق الزحمه فعالیت های ورزشی دانشگاهی در سطح مختلف ، همچنین با توجه به برگزاری مسابقات در سطوح مختلف دانشگاهی و برگزاری جشنواره های همگانی ، مسابقات بین المللی (میزبانی) و اردوهای تیم های ملی دانشجویی " دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی  " مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و از تاریخ تصویب این اصلاحیه کلیه حق الزحمه های پرداختی برابر جداول مندرج در این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

جهت اطلاع از جزئیات این دستورالعمل فایل را از لینک روبه رو دریافت کنید.               دریافت دستورالعمل

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش