پیام تبریک انتصاب دکتر کشتی دار به عنوان معاون اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر كشتي دار

معاون محترم تربيت بدني دانشگاه

​​​​​با اهداي سلام

احتراماً، بدين وسيله انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان معاون مديريت تربيت بدني دانشگاه  كه نشان از درايت و توانمندي شما مي باشد را تبريك عرض مي نمائيم. اميد است در سايه الطاف الهي و بهره مندي از توانمندي هاي ارزنده شما شاهد توسعه هرچه بيشتر ورزش دانشگاه باشيم. با آرزوي توفيق الهي

دانشكده و اداره كل تربيت بدني دانشگاه