دیدار با قای سعید نایبی پیشکسوت فوتبال دانشگاه و مشهد


 روز دوشنبه ۲۱ ابان ماه جمعی از پیشکسوتان دانشگاه با هماهنگی مدیریت تربیت بدنی و امور عمومی دانشکده کشاورزی برای بازدید و دیدار با پیشکسوت محبوب محجوب اقای سعید نایبی به منزل ایشان رفتند.
اقای نایبی در دهه هفتاد مربی و بازیکن تیم کارکنان دانشگاه بوده و در تیم منتخب سالهای ۴۰ تا۵۰ شمسی جزو تیم مشهد بوده اند.
در این بازدید نمایندگان تربیت بدنی و دانشکده کشاورزی و جهاد دانشگاهی حضور داشتند که موجب شادی این عزیز گردید ضمنا هدایایی به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید.