کوهپیمایی عمومی ویژه خانواده کارکنان و اساتید دانشگاه

 

منطقه پیمایش: بوستان خورشید

محل حرکت: میدان علوم واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

در صورت تمایل به شرکت در کوهپیمایی با وسیله شخصی خود ساعت 8:45 در محل بوستان خورشید حضور بهم رسانید

همراه داشتن لباس و کفش مناسب الزامی است.

 

 

ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی