پخش مستقيم فوتبال "فينال باشگاه هاي آسيا" در سالن هاي ورزشي 22 بهمن و كوثر

مسابقه فوتبال فينال باشگاه‌هاي آسيا بين دو تيم پرسپوليس ايران و كاشيما آنتلرز ژاپن، در روز شنبه 19 آبان ماه 97 ساعت 18:30 در سالن 22 بهمن (برادران) و سالن ورزشي كوثر (خواهران) براي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، به صورت زنده پخش خواهد شد.