دانشگاه های تحت پوشش دبیرخانه منطقه 9 ورزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

ردیف

نام دانشگاه / موسسه آموزش عالی

مدیران تربیت بدنی

استان

1

دانشگاه فردوسی مشهد

خانم دكتر مهتاب معظمی (دبیر منطقه)

خراسان رضوی

2

دانشگاه حکیم سبزواري

خانم دكتر استیری

3

فناوری های نوین سبزوار

آقای سبحانی فر

4

دانشگاه تربت حیدریه

آقاي سعدي

5

دانشگاه فني و مهندسي قوچان

آقاي جلال منصوري

6

دانشگاه نیشابور

دکتر امیر منتظری

7

مرکز آموزش عالی کاشمر

آقاي مهدی ناظمي

8

مجتمع آموزش عالی گناباد

آقای اصغری

9

مجتع آموزش عالی دامپروري و كشاورزي تربت جام

آقاي مصطفی رضواني

10

دانشگاه بجنورد

دكتر میثاق حسيني

خراسان شمالی

11

دانشگاه کوثر بجنورد

خانم دکتر ملانوروزی

12

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

آقاي قرباني شيرازي

13

مجتمع آموزش عالی شیروان

آقاي ده بگ

14

دانشگاه بیرجند

خانم دكتر میرکاظمی

خراسان جنوبی

15

دانشگاه صنعتي بیرجند

دکتر شکوریان فرد

16

دانشگاه بزرگمهر قائنات

آقاي یعقوبی

17

دانشگاه سمنان

دكتر محمود عليزاده

سمنان

18

دانشگاه فرزانگان سمنان

خانم برهاني

19

دانشگاه شاهرود

دكتر حسنی

20

دانشگاه دامغان

آقاي مرتضی دارابيان

21

دانشگاه گرمسار

پرهیزکار/ ملاحی

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش