حضور دکتر سهرابی در خوابگاه و ديدار با دانشجويان جديد الورود

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و اسکان دانشجویان جدید الورود در خوابگاهها و پیرو دعوت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه مبنی بر حضور و دیدار مدیران حوزه معاونت فاد با این دانشجویان، آقای دکتر مهدی سهرابی مدیر تربیت بدنی دانشگاه در روز شنبه 28 مهرماه مقارن با هفته تربیت بدنی ساعت 20 در محل خوابگاه فجر 5 حضور یافت و در جمعی صمیمانه به پرسش های دانشجویان مبنی بر مسائل و مشکلات ورزش خوابگاه های دانشجویی پاسخ داد. در ادامه ایشان توضیحاتی درباره برنامه های آتی در حوزه ورزش خوابگاه ها که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ایراد نمود و در پایان دانشجویان را به پرداختن به ورزش در کنار تحصیل ترغیب و تشویق نمود.