محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

این مرکز در مجموعه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه واقع شده که زیر نظر مدیرکل تربیت بدنی و توسط متخصص طب و آسیب شناسی ورزشی انجام وظیفه می نماید .

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش