اهداف و ماموریت های معاون فنی ورزشی

 • تدوین تقویم ورزشی ترمی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر عملکرد ادارات ورزش  ( قهرمانی ،همگانی ،خوابگاه ها و کارکنان )
 • نظارت بر انتخابات و فعالیت های انجمن های ورزش دانشجوئی
 • مسئولیت ستاد اردوها و کوهنوردی
 • واگذاری اماکن ورزشی در غیر ساعت آموزشی به ورزش کارکنان دانشکده ها و واحدها
 • اجرای مسابقات ورزشی مصوب شده ،و هماهنگی جهت برنامه های افتتاحیه و اختتامیه مسابقات
 • برآورد هزینه مسابقات و نحوه پرداخت حق الزحمه کادر اجرائی و داوران جهت ارائه به مافوق
 • پیگیری جهت شناسائی استعداد های ورزشی در بین دانشجویان توسط مربیان از طریق تست

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 • bad.jpg
 • bas.jpg
 • tenis98.jpg
 • valibal.jpg
 • vosho.jpg

افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد