جلسه مربیان تیمهای قهرمانی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر سهرابی

جلسه مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه  ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰ در محل سالن دانشکده علوم ورزشی با حضور دکتر سهرابی مدیر محترم مدیریت تربیت بدنی و همکاران ومربیان تیمهای ورزشی خانمها وآقایان برگزار گردید, در جلسه پیرامون تیمهای ورزشی دانشگاه ومشکلات آنها بحث وبررسی شد.


 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش