آغاز تمرینات تیم کاراته برادران

زمان : روزهای فرد هفته ساعت۲۰ تا ۲۲

مکان: سالن رزمی امام رضا (ع)

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۹