اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

مدیریت تربیت بدنی

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت تربیت بدنی رو به روی مجموعه آبی پردیس

تلفن: 38803501

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

{google_map}Razavi Khorasan Province, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Vakilabad Highway, Iran {/google_map}