اطلاعات تماس

Contact

مدیریت تربیت بدنی

Address:
دانشگاه فردوسی مشهد- مدیریت تربیت بدنی رو به روی مجموعه آبی پردیس

Phone: 38803501

Contact Form


Other information

Other information:

{google_map}Razavi Khorasan Province, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Vakilabad Highway, Iran {/google_map}