اعضاء انجمن ورزشی خوابگاه ها (دختران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 

خوابگاه های پردیس

اعضاء انجمن ورزشی خوابگاه دختران دانشگاه فردوسی مشهد به شرح ذیل می باشند که به در برگزاری مسابقات خوابگاهی،حضور در دفتر تربیت بدنی خوابگاه ، مربیگری و داوری رشته های ورزشی مختلف همکاری می نمایند.

ردیف

نام نام خانوادگی

دانشکده / خوابگاه

نام  پدر

سمت

۱

شهربانو امام وردی

خوابگاه خواهران

شیر علی

دبیر

۲

عاطفه سیدی

خوابگاه خواهران

احمد

اصلی

۳

فرشته اصلانی

خوابگاه خواهران

محمد علی

اصلی

۴

فاطمه رافعی

خوابگاه خواهران

رمضان

اصی

۵

فائزه باغداران

خوابگاه خواهران

حسین

اصلی

۶

فرزانه کوشکی

خوابگاه خواهران

حجی زمان

علی البدل

۷

فاطمه صفری سهل آبادی

خوابگاه خواهران

امیر حسین

علی البدل


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۱ ، ۱۵:۲۰ )