نتیجه ی بازیهای انجام شده فوتسال روز سه شنبه مورخ ۹۱/۲/۲۶ (خوابگاه برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
رانی هلو ۷ طوفان ۰
جت لی ۳ کهکشانی ها ۰
دوسیب ۰ تیکی تاکا ۱
کرمانج ها ۱ دزگانی ۰
المپیک ۱ آل استار ۰
المپیک ۱ بدو چت ۰


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۱۱:۴۲ )