نتیجه ی بازیهای انجام شده فوتسال روز یکشنبه مورخ ۲۴/۲/۹۱ (خوابگاه برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
طوفان ۴ زاگرس ۲
کرمانج ها ۲ پال مال ۱
لوکوموتیو ۳ سعید دریجانی ۲
ذوالفقار ۱۰ رئال مادرید ۱۱
هاشم پور ۲ قرقی ۳
المپیک ۱ بدو چت ۰

 
آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۱۱:۳۴ )