نیمسال دوم ۹۰-۹۱ چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

مسابقات خوابگاهی (برادران)نیمسال دوم ۹۰-۹۱

نوع فعالیت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

مهلت ثبت نام

مسابقه فوتسال

۲۳الی ۲۸ اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۲

زمین رو باز خوابگاه

۱۲الی ۲۲اردیبهشت ماه

مسابقه والیبال

۷الی ۱۲ اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۲

زمین رو باز خوابگاه

۱الی ۷اردیبهشت ماه

مسابقه تنیس روی میز

۱۲الی ۱۵ اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۲

سالن تنیس روی میز خوابگاه

۷الی ۱۱اردیبهشت ماه

مسابقه پاورلیفتینگ

۱۶ اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۱

سالن بدنسازی خوابگاه

۱۲الی ۱۵اردیبهشت ماه

مسابقه دارت

۱۸اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۰

سالن ورزشهای همگانی

۱۴الی ۱۷ اردیبهشت ماه

مسابقه طناب کشی

۱۹اردیبهشت ماه

۱۸الی ۲۰

مقابل غذاخوری فجر

۱۵الی ۱۸اردیبهشت ماه

مسابقه دوی استقامت

۱۰اردیبهشت ماه

۱۰ صبح

پردیس دانشگاه- میدان علوم

۸الی ۹اردیبهشت ماه

جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی خوابگاه مراجعه شود.

زمان ثبت نام فوتسال ( ۹۱/۲/۲۰) ساعت ۲۰ و والیبال( ۹۱/۲/۷)در مکان دفتر تربیت بدنی خوابگاه می باشد.


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۱۱:۱۳ )