نیمسال اول ۹۰-۹۱ چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه فردوسی مشهد مسابقات خوابگاهی( برادران)

نیمسال اول ۹۰-۹۱


نوع فعالیت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

مهلت ثبت نام

مسابقه پاورلیفتینگ

۱۷   اردیبهشت ماه

۲۰ الی ۲۳

سالن بدنسازی خوابگاه

۱۲ الی ۱۶  اردیبهشت

مسابقه فوتبال رایانه ای

۱۷  الی ۲۳  اردیبهشت ماه

۱۸ الی ۲۲

سایت کامپیوتر خوابگاه

۱۰ الی ۱۵  اردیبهشت

مسابقه فوتسال

۲۰ الی ۲۳ اردیبهشت ماه

۱۹ الی ۲۳

زمین روباز خوابگاه

۱۶ الی۱۹  اردیبهشت

مسابقه شطرنج

۲۰ الی  ۲۳  اردیبهشت ماه

۲۰ الی ۲۳

سالن شطرنج خوابگاه

۱۶ الی ۱۹   اردیبهشت

مسابقه والیبال (فضای باز)

۲۴  الی ۲۸  اردیبهشت ماه

۱۹ الی ۲۳

زمین روبازخوابگاه

۱۷ الی ۲۲  اردیبهشت

دوی استقامت

۲۵  اردیبهشت ماه

۱۲ الی ۱۴

پردیس دانشگاه

۲۳ الی ۲۵  اردیبهشت

مسابقات بومی ومحلی

۲۷  اردیبهشت ماه

۱۲ الی ۱۴

چمن امام رضا (ع)

۲۴  الی ۲۷  اردیبهشت

مسابقه تنیس روی میز

۲۷ الی ۳۰  اردیبهشت ماه

۲۰ الی ۲۳

سالن تنیس روی میز خوابگاه

۲۱  الی ۲۵   اردیبهشت

مسابقه پرتاب پنالتی بسکتبال

۲۸  اردیبهشت ماه

۲۱ الی ۲۳

زمین روباز خوابگاه

۲۶ الی ۲۸  اردیبهشت

مسابقات ورزشهای همگانی

فوتبال دستی

۲۰ الی ۲۲  اردیبهشت ماه

۲۰ الی ۲۳

سالن ورزشهای همگانی

۱۶ الی ۱۹  اردیبهشت

دارت

۱۸ اردیبهشت ماه

۲۱ الی ۲۳

سالن ورزشهای همگانی

۱۴ الی ۱۷  اردیبهشت

طناب کشی

۱۹  اردیبهشت ماه

۲۱ الی ۲۳

مقابل غذاخوری فجر

۱۵ الی ۱۸  اردیبهشت

مچ اندازی

۲۱  اردیبهشت ماه

۲۱ الی ۲۳

سالن ورزشهای همگانی

۱۷ الی ۲۰  اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی خوابگاه مراجعه شود.

  • زمان قرعه کشی فوتسال (۹۰/۲/۱۱ ساعت ۲۰) و والیبال( ۹۰/۲/۲۲ساعت ۲۰) در مکان دفتر تربیت بدنی خوابگاه می باشد.آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ ، ۱۷:۱۴ )