برنامه های ورزشی برادران در نیمسال دوم تحصیلی ۹۵ – ۹۴ چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

 

ردیف

رشته ورزشی

روز های هفته

ساعت برگزاری

مکان

۱

بدنسازی

شنبه تا پنج شنبه

۱۷ – ۲۳

سالن بدنسازی فجر ۳

پنج شنبه

۱۷ – ۲۲

سالن بدنسازی فجر ۳

شنبه – دو شنبه – چهار شنبه

۱۹:۳۰  - ۱۶

سالن بدنسازی ۲۲ بهمن

۲

تنیس روی میز

شنبه تا پنج شنبه

۲۰ - ۲۳

سالن تنیس روی میز فجر ۴

۳

فوتبال دستی

شنبه تا پنج شنبه

۱۸ - ۲۲

سالن فوتبال دستی فجر ۳

۴

پرتاب دارت

شنبه تا پنج شنبه

۱۸ - ۲۲

سالن دارت فجر ۳

۵

فوتسال

پنج شنبه

۸- ۶:۳۰

سالن کوثر

پنج شنبه

۲۰ – ۲۱:۳۰

سالن کوثر

ایام هفته

-------

زمین رو باز خوابگاه فجر

۶

والیبال

پنج شنبه

۹:۳۰ - ۸

سالن کوثر

ایام هفته

-------

زمین رو باز خوابگاه فجر

۷

بسکتبال

ایام هفته

-------

زمین رو باز خوابگاه فجر


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ، ۱۲:۴۶ )