اعضاء انجمن ورزشی خوابگاه ها(برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

خوابگاه های فجر

اعضاء انجمن ورزشی خوابگاه پسران دانشگاه فردوسی مشهد به شرح ذیل می باشند که به در برگزاری مسابقات خوابگاهی،حضور در دفتر تربیت بدنی خوابگاه ، مربیگری و داوری رشته های ورزشی مختلف همکاری می نمایند.

 

ردیف

نام نام خانوادگی

دانشکده / خوابگاه

نام  پدر

سمت

۱

ایمان انتظاری

خوابگاه متاهلین بقاء

محمود

دبیر

۲

سید روح الله ثمره هاشمی

خوابگاه متاهلین بقاء

سید علی

اصلی

۳

علی البغدادی

خوابگاه متاهلین بقاء

محمد

اصلی

 

ردیف

نام نام خانوادگی

دانشکده / خوابگاه

نام  پدر

سمت

۱

اصغر حاتم پور سیجاوندی

خوابگاه برادران

محمد

دبیر

۲

احمد یارمیری

خوابگاه برادران

محمد امین

اصلی

۳

امید حسینی دخت بهادرانی زاده

خوابگاه برادران

احمد

اصلی

۴

محمود جمشیدی

خوابگاه برادران

علی داد

اصی

۵

مرتضی بدایتی

خوابگاه برادران

علی

اصلی

۶

لقمان حاجی زاده

خوابگاه برادران

احمد

علی البدل

۷

منصور عبدالحسین زاده

خوابگاه برادران

یداله

علی البدل


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۱ ، ۱۵:۲۱ )