اعضاء فعال انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

سرپرست انجمن آقای جعفر چراغچی

دبیر و مربی انجمن آقای مهدی مهاجر پور

نمودار رشد اعضاء تیم کوهنوردی

بروز شده ۹۱/۵/۳

۴۵ نفر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

حفاظت فیزیکی

امیر طوسی

محمد رسولی

حامد پژواک مقدم

محمدرضا شافعی

علی طاهری

محسن رجبی

امور دانشجوی

محمد محمدخانی

مهدی معقول

محمدرضا سهندی

سعید حیدری

علی سرگلزایی

محمد پورحسین

کشاورزی

مهدی مهاجر پور

دکتر شاکری

دکتر عباس پور

حیدر کاتب

جواد فیضی

محمود رئوف

کشاورزی

هادی ذهبی محمدعلی سبکخیز دکتر آقخانی دکتر نصیری

ادبیات

سید رضا موسوی

محمود خالقوردی

رجبعلی پورسلیمی

احسان درخشانتربیت بدنی

جعفر چراغچی

حسین برومند

ابراهیم حیدری پور


شاهدوایثارگر

علی یکتا

علی رضایی

سید حسن حسینی


علوم پایه

سید حسن کاظمی

علیرضا قزوینی


علوم ریاضی

محمد قنبری


دامپزشکی

حسین عباس نژاد

دکتر برجی

مهندسی

-----


اقتصاد

-----


الهیات

-----


آموزش کل

مهدی صحافیان سیدعلی صالحی حسن الیاسی راد مجید قشقای

علوم تربیتی

-----


منابع طبیعی

دکتر جنگجو


مرکز کامپیوتر

-----


سازمان مرکزی

مجید لشگری نیا بهروز شکیبا علی فتح آبادی

سیدعلی صالحی


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ، ۲۲:۰۶ )