نمایه کاربری

  چهارشنبه 2 آبان 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

f5box

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

دبیرخانه منطقه 9

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

اطلاعات سایت

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

دو دختران

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 39 مهمان آنلاین داریم

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته های اجتماعی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

سال تحصیلی: ۹۱-۹۰

دانشگاه میزبان

تاریخ برگزاری

نتایج تیمی

رشته ورزشی

ردیف

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول

فردوسی مشهد

۹۰/۱۲/۱۶

---

بجنورد

فردوسی مشهد

فوتبال

۱

بجنورد

۲۲ الی ۲۵ آذر ماه ۹۰

بجنورد

فنی مهندسی قوچان

فردوسی مشهد

فوتسال

۲

بجنورد

۶ الی ۹ دی ماه ۹۰

بجنورد

حکیم سبزواری

فردوسی مشهد

والیبال

۳

حکیم سبزواری

۹۰/۱۰/۸

مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی قوچان

حکیم سبزواری

فردوسی مشهد

بسکتبال

۴

فردوسی مشهد

۸و۹ دی ماه ۹۰

بجنورد

حکیم سبزواری

فردوسی مشهد

شنا

۵

قوچان

۲۳ الی ۲۵ آذر ۹۰

قوچان

حکیم سبزواری

فردوسی مشهد

تکواندو

۶

نیشابور

۲۲ الی ۲۴ آذر ماه

بجنورد

حکیم سبزواری

فردوسی مشهد

تنیس روی میز

۷

بجنورد

۷ الی ۹ دی ماه

قوچان

فردوسی مشهد

حکیم سبزواری

کشتی آزاد

۸

بجنورد

۷ الی ۹ دی ماه

---

بجنورد

فردوسی مشهد

کشتی فرنگی

۹

فردوسی مشهد

۱۷ الی ۱۹ اسفندماه ۹۰

حکیم سبزواری

بجنورد

فردوسی مشهد

بدمینتون

۱۰

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: کشتی فرنگی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۵ کیلو

ایمان صابری

فردوسی مشهد

سعید شاه حسینی

بجنورد

۹۰/۱۰/۷

الی

۹۰/۱۰/۹

بجنورد

۶۰ کیلو

محمد رضا کریمی

فردوسی مشهد

سعید محمد زاده

بجنورد

۶۶ کیلو

احسان ترکانلو

بجنورد

حسین مرادی

فردوسی مشهد

۷۴ کیلو

هادی باقری

فردوسی مشهد

جواد کمالی

بجنورد

۸۴کیلو

مصطفی قیومی

فردوسی مشهد

احسان احمدزاده

بجنورد

۹۶ کیلو

علی کوثری

فردوسی مشهد

پوریا طیبی

بجنورد

۱۲۰ کیلو

علی اکبر عبداللهی زاده

فردوسی مشهد

حسین پناهی

بجنورد

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: کشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۵ کیلو

سهیل منتظری

فردوسی مشهد

حسن حاجی نژاد

حکیم سبزواری

سعید لشکر بلوکی

بجنورد

۹۰/۱۰/۷

الی

۹۰/۱۰/۹

بجنورد

۶۰ کیلو

مقصود نجف پور

حکیم سبزواری

رامین غضنفری

فردوسی مشهد

مسعود صادقی

قوچان

۶۶ کیلو

محمد باقر ایزدی

قوچان

عبدالرافع عرب یوسف آبادی

حکیم سبزواری

جواد قائمی

فردوسی مشهد

۷۴ کیلو

احسان قاسمی

فردوسی مشهد

حسین راه انجام

حکیم سبزواری

عادل طیب

بجنورد

۸۴کیلو

سهراب طهماسبی

قوچان

احسان رحمتی

حکیم سبزواری

سید مرتضی حسینی

فردوسی مشهد

۹۶ کیلو

شمس الدین کامکار رودی

حکیم سبزواری

سعید ابراهیمی

قوچان

حسین همتی

فردوسی مشهد

۱۲۰ کیلو

هومن شیدا

فردوسی مشهد

مرتضی بدری

حکیم سبزواری

حامد عباس زاده

قوچان

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشترک

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۴-

سعید فلاح

فنی قوچان

محمود راستین

حکیم سبزواری

حسین مومن آبادی

فردوسی مشهد

۲۳ الی ۲۵ آذر ۹۰

مجتمع آموزش عالی

فنی و مهندسی قوچان

۵۸-

مرتضی صفری

حکیم سبزواری

مصطفی غلامی

فردوسی مشهد

حسین لکزیان

مجید صفری

بجنورد

حکیم سبزواری

۶۳-

رضا حاج حسینی

بجنورد

علی جوان

فردوسی مشهد

سید قاسم افخمی

صابر مقیمی

فنی قوچان

بجنورد

۶۸-

امیرحسین رضایی

فردوسی مشهد

محمد حسن صفدری

حکیم سبزواری

امیر رضا پاینده

مصطفی ساقی

فنی قوچان

بجنورد

۷۴-

میلاد اکبرزاده

فردوسی مشهد

جواد شیبانی

فنی قوچان

ناصر سبحانی

بجنورد

۸۰-

سیامک مسعودی

حکیم سبزواری

علیرضا اسماعیلی

بجنورد

حسن توکلی

سعید صیفی

فردوسی مشهد

فنی قوچان

۸۷-

مهدی اسماعیلی

فردوسی مشهد

امیر جافری

فنی قوچان

---

---

۸۷+

مصطفی حق جو

فردوسی مشهد

مرتضی آرانیان

فنی قوچان

---

---

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: شنا دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۰ متر آزاد

محمدرضا خاوری

فردوسی مشهد

مرتضی فریور

حکیم سبزواری

علیرضا امینایی

حکیم سبزواری

۸ و ۹ دی ماه ۹۰

فردوسی مشهد

۵۰ متر کرال پشت

وحید زورمند

فردوسی مشهد

محمد مغربی

فردوسی مشهد

حمید رضا خسروی

بجنورد

۵۰ متر قورباغه

حسین پارسا

فردوسی مشهد

عطا جلایر

فردوسی مشهد

نوید پرتانیان

حکیم سبزواری

۵۰ متر پروانه

شهاب تاج الدین

فردوسی مشهد

حسین پارسا

فردوسی مشهد

علیرضا امینایی

حکیم سبزواری

۱۰۰ متر آزاد

محمدرضا خاوری

فردوسی مشهد

شهاب تاج الدین

فردوسی مشهد

مرتضی فریور

حکیم سبزواری

۱۰۰ متر پروانه

شهاب تاج الدین

فردوسی مشهد

صالح توکلی

حکیم سبزواری

امیر کوهرخی

فردوسی مشهد

۸ و ۹ دی ماه ۹۰

فردوسی مشهد

۱۰۰ متر قورباغه

صالح توکلی

حکیم سبزواری

امیرکوهرخی

فردوسی مشهد

عطا جلایر

فردوسی مشهد

۲۰۰ متر آزاد

امیر رضا همتیان

فردوسی مشهد

امیر کوهرخی

فردوسی مشهد

مرتضی فریور

حکیم سبزواری

۲۰۰ متر قورباغه

محمد رضا خاوری

فردوسی مشهد

وحید زورمند

فردوسی مشهد

یاسر آدینه وند

فردوسی مشهد

۲۰۰ متر مختلط انفرادی

امیر رضا همتیان

فردوسی مشهد

حسین پارسا

فردوسی مشهد

صالح توکلی

حکیم سبزواری

۴۰۰ متر آزاد

امیر رضا همتیان

فردوسی مشهد

وحید زورمند

فردوسی مشهد

حمیدرضا خسروی

بجنورد

۴×۱۰۰ آزاد امدادی

محمد رضا خاوری

فردوسی مشهد

مرتضی فریور

حکیم سبزواری

مهرداد رادنیا

بجنورد

۸ و ۹ دی ماه ۹۰

فردوسی مشهد

۴×۱۰۰ آزاد امدادی

امیر رضا همتیان

فردوسی مشهد

نوید پرتانیان

حکیم سبزواری

تورج کمالی فرد

بجنورد

۴×۱۰۰ آزاد امدادی

وحید زورمند

فردوسی مشهد

صالح توکلی

حکیم سبزواری

حمید رضا خسروی

بجنورد

۴×۱۰۰ آزاد امدادی

شهاب تاج الدین

فردوسی مشهد

علیرضا امینایی

حکیم سبزواری

مهدی وحدانی

بجنور

۴×۵۰ مختلط امدادی

محمد رضا خاوری

فردوسی مشهد

مرتضی فریور

حکیم سبزواری

مهرداد رادنیا

بجنورد

۸ و ۹ دی ماه ۹۰

فردوسی مشهد

۴×۵۰ مختلط امدادی

امیر کوهرخی

فردوسی مشهد

نوید پرتانیان

حکیم سبزواری

یاسر آدینه وند

بجنورد

۴×۵۰ مختلط امدادی

وحید زورمند

فردوسی مشهد

صالح توکلی

حکیم سبزواری

حمید رضا خسروی

بجنورد

۴×۵۰ مختلط امدادی

شهاب تاج الدین

فردوسی مشهد

علیرضا امینایی

حکیم سبزواری

هاشم عباسی سارنگ

بجنورد

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: تنیس دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشترک

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

انفرادی

رضا مدیر

فردوسی مشهد

پوریا راسخ

بجنورد

مجتبی جم

محسن امامی

فنی تربت حیدریه

۲۲ الی ۲۴ آذر ۹۰

نیشابور

تیمی

معین آصفی یزدی

فردوسی مشهد

ابوالفضل اشجع

حکیم سبزواری

پوریا راسخ

بجنورد

تیمی

محسن کافی

فردوسی مشهد

مسعود نوعی

حکیم سبزواری

مصطفی فیض بخش

بجنورد

تیمی

مرتضی قالیشویان

فردوسی مشهد

علی زعفرانیه

حکیم سبزواری

حسین نیکدل

بجنورد

تیمی

رضا مدیر

فردوسی مشهد

حسن بیدخوری

حکیم سبزواری

---

---

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۱۰

اوزان یا ماده

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

انفرادی

حسین رضایی

فردوسی مشهد

میلاد محمدزاده

فردوسی مشهد

مبین محمدنیا

مسعود کریمی

فردوسی مشهد

بجنورد

۱۷ الی ۱۹ اسفندماه

فردوسی مشهد

دوبل

علیرضا قنبرپور

فردوسی مشهد

رضا عاشوری

فردوسی مشهد

علی زارعی

علیرضا حداد

حکیم سبزواری

دوبل

مهدی نادم

فردوسی مشهد

مرتضی داورپناه

فردوسی مشهد

رضا حاج حسینی

مهدی وحدانی

بجنورد


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ، ۰۹:۴۴ )
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز18
mod_vvisit_counterدیروز627
mod_vvisit_counterاین هفته1251
mod_vvisit_counterاین ماه12641
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1408211