نمایه کاربری

  يكشنبه 28 مرداد 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

f5box

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

دبیرخانه منطقه 9

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

اطلاعات سایت

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

دو دختران

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 71 مهمان آنلاین داریم

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

نتایج دومین المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر (برادران) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   


مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشگاه دامغان
فوتسال مقام سوم: دانشگاه بیرجند

اسامی تیم قهرمان :

آقایان : محسن علاقه بند طوسی- محسن ملکی – محسن ودود – محسن باقرزاده محسن سید نژاد–علی جامعی – محمد ظفر- مسعود گلی – بهنام خرم نیا- قاسم خالقی


مقام اول: کاظم نوروزی ازدانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: اسماعیل جهانیان از دانشگاه سمنان
بدمینتون(در بخش یک نفره‌ آزاد) مقام سوم:

علی کاظمی از دانشگاه بجنورد و

الیاس یعقوب نژاد از دانشگاه فردوسی


مقام اول: کاظم نوروزی و الیاس یعقوب نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: علی اکرمی وهادی راحت ازدانشگاه بیرجند
بدمینتون(در بخش دو نفره‌ آزاد) مقام سوم:

مهدی میرزایی و حسن خیراتی از دانشگاه پیام نوربجنورد

محمد ملک جعفریان وعلی کاظمی از دانشگاه بجنورد


۱۰۰ مترمقام اول: قدرت غلامی از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: حسین طاهریان از دانشگاه بیرجند

مقام سوم: محسن محمدی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار
دوومیدانی

۲۰۰ مترمقام اول: قدرت غلامی از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: حسین طاهریان از دانشگاه بیرجند

مقام سوم: احمد تقوی از دانشگاه سمنان

۸۰۰ مترمقام اول: قدرت غلامی از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: احمد تقوی از دانشگاه سمنان

مقام سوم: حسین طاهریان از دانشگاه بیرجندمقام اول: امیرحسین جمشیدی از دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام دوم: داود رضایی از دانشگاه فردوسی
تنیس روی میز
مقام سوم:

علی شیردل از پیام نوربجنورد و

محمود حسن پور از فردوسی


۵۰ متر آزاد


مقام اول: حسین وداعی از پیام نور بجنورد
مقام دوم: محمد وردی زاده از دانشگاه سمنان
شنا مقام سوم: علیرضا نسیم از دانشگاه صنعتی شاهرود
۵۰ متر قورباغه
مقام اول: روح الله صالح نیا  از دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام دوم: عباس حسینیان از دانشگاه بجنورد
مقام سوم: محمد حسین عمویی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار
۱۰۰ متر آزاد
مقام اول: حسین وداعی از دانشگاه پیام نور بجنورد
مقام دوم: روح الله صالح نیا از دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم: حسین عمویی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار      


مقام اول: قدرت غلامی از دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: حسین طاهریان از دانشگاه بیرجند
مقام سوم: محسن محمدی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

آخرین بروزرسانی ( جمعه ، ۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۰ ، ۰۷:۳۲ )