اعضاء نهضت داوطلبی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
پنج‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹

اسامی اعضاء نهضت داوطلبی-انتخابات انجمن ورزشی سال۸۹


ردیف حوزه انتخابات نام ونام خانوادگی سمت

۱ الهیات مرضیه کمالی ناظر حوزه
۲ ابوالفضل حسینی مسئول انتخابات دانشکده

۳ اقتصاد فاطمه سروش مسئول انتخابات دانشکده
۴ رضا ایمانی فر ناظر حوزه

۵ کشاورزی نرگس مطهری ناظر حوزه
۶ محمد گلباف مسئول انتخابات دانشکده

۷ ادبیات آسیه محمدی ناظر حوزه
۸ صادق تولایی مسئول انتخابات دانشکده

۹ ریاضی فروزان جباری ناظر حوزه
۱۰
ایمان انتظاری مسئول انتخابات دانشکده

۱۱ منابع طبیعی مریم حسین زاده مسئول انتخابات دانشکده
۱۲ علی احمدیان ناظر حوزه

۱۳ مهندسی عاطفه قاسمی مسئول انتخابات دانشکده
۱۴ رسول محمد رحیمی ناظر حوزه

۱۵ علوم پایه مریم سلطانی مسئول انتخابات دانشکده
۱۶ حسن رضوان نژاد ناظر حوزه

۱۷ دامپزشکی محدثه قرشی ناظر حوزه
۱۸ محسن وکیل زاده مسئول انتخابات دانشکده

۱۹ علوم تربیتی عادله گلمکانی مسئول انتخابات دانشکده
۲۰ عبدالرحمن جامی ناظر حوزه

۲۱ معماری منیره شاه پسند ناظر حوزه
۲۲ جابر احمدی مسئول انتخابات دانشکده

۲۳ تربیت بدنی هانیه شازده احمدی ناظر حوزه
۲۴ رضا قرائی مسئول انتخابات دانشکده

۲۵ خوابگاه پردیس مرضیه سلیمانی ناظر حوزه
۲۶ صدیقه اردونی مسئول انتخابات دانشکده
۲۷ فاطمه اسلامی ناظر حوزه
۲۸ الهام رحمانی ناظر حوزه

۲۹ خوابگاه فجر محمد عمادعشقی ناظر حوزه
۳۰ سید حسین عربی مسئول انتخابات دانشکده

۳۱ خوابگاه بقاء فاطمه میرتقی ناظر حوزه
۳۲ حسین بلوچ مسئول انتخابات دانشکده


آخرین بروزرسانی ( پنج‌شنبه ، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ ، ۲۳:۲۷ )