نحوه ثبت نام کلاس های آموزشی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 

نحوه ثبت کلاس های آموزشی شنا

 

ثبت نام فقط از طریق پورتال اعضاء خانواده دانشگاه فردوسی مشهد انجام می شود.

دانشجویان : از گزینه امور دانشجویی -> گزینه کلاسهای ورزشی و اوقات فراغت تربیت بدنی


کارمندان : از گزینه امکانات -> گزینه کلاسهای ورزشی و اوقات فراغت تربیت بدنی

سایرین: ثبت نام فرزندان دانشجویان و دیگر افراد با مراجعه حضوری به اداره کل تربیت بدنی (میدان آزادی- پردیس دانشگاه) ثبت نام انجام خواهد شد.

تعداد جلسات کلاس ها ۱۲ جلسه می باشد.

ظرفیت کلاس ۲۰نفر می باشد.

هزینه کلاس ها به شرح زیر می باشد:

دانشجویان: ۱۰ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.


کارکنان و بستگان درجه یکشان: ۱۵ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.


هیات علمی و بستگان درجه یکشان: ۲۰ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.

سایرین: با همرا داشتن ۱۵۰ هزار تومان ، یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه روزهای زوج به مجتمع آبی پردیس روبروی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی نزد خانم اکرامی مراجعه نمایید

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۳۸۸۰۳۵۳۶ تماس نمایید.


 

 آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱ مهر ۱۳۹۴ ، ۱۲:۵۴ )