نمایه کاربری

  شنبه 28 مهر 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

f5box

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

دبیرخانه منطقه 9

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

اطلاعات سایت

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

دو دختران

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 41 مهمان آنلاین داریم

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


برنامه کلاس هاس آموزشی شنا (بانوان) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

به استحضار علاقمندان میرساند برنامه مهرماه کلاسهای آموزشی شنا خانم ها اعلام شد.

درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد

 

تاریخ دوره ساعت

کلاسهای

۹۷/۷/۱۴ لغایت ۹۷/۸/۹ ۱۲-۱۴ شنا مقدماتی – شنا  کرال سینه – شنا  قورباغه – شنا  پروانه – اصلاح تکنیک – نجات غریق
۱۴-۱۶ شنا مقدماتی - ترم قورباغه


کارمند ، هیات علمی و خانواده هایشان و دانشجویان از طریق پورتالشان ثبت نام کنند

غیر دانشگاهیان روزهای زوج از ساعت ۸ الی ۲۰ با همراه داشتن عکس ، کپی کارت ملی و مبلغ کلاس معادل ۲۰۰ هزار تومان به مجتمع آبی پردیس خانم اکرامی مراجعه نمایند

شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از شنبه ۱۴ فروردین ماه خواهد بود


آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ، ۱۵:۱۱ )
 

نظرات 

 
-1 # ن.م 13 آبان 1390 ساعت 16:55
سلام:استخركدوم قسمت دانشگاه.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نیلوفر 20 اسفند 1390 ساعت 13:39
سلام بله من دانشجو هستم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 20 اسفند 1390 ساعت 20:47
خیر فعلا برای بستگان دانشجویان امکان استفاده از مجتمع آبی پردیس نیست ان شاءالله در اولین جلسه مرتبط با مجموعه آبی این مورد و خواسته شما را مطرح خواهم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # فاطمه 30 شهریور 1395 ساعت 14:46
سلام شروع ثبت نام ترم. جدید از ده مهر هستش با توجه ب اینک کلاسا زود پر میشه پرتال دقیقا چ ساعتی برای ثبت نام باز میشه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # الهام 20 اسفند 1390 ساعت 18:20
با سلام
ترم 2 ظرفیتش تکمیل شده، امکانش هست یک کلاس دیگه هم اضافه کنید؟آخه مثل اینکه برای ترم 1 همین کار رو کرده اید
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 20 اسفند 1390 ساعت 20:50
با سلام
اضافه شدن کلاس ها به تقاضا و گنجایش فضای استخر دارد
من با مدیریت مجتمع آبی صحبت می کنم نتیجه را اعلام خواهم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # مدیر سایت 22 اسفند 1390 ساعت 19:15
مجدد سلام
شما برای ثبت نام مراجعه کنید به حد نصاب برسه کلاس دوم هم تشکیل خواهد شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # fahime 04 خرداد 1391 ساعت 14:19
با سلام و احترام
میخاستم سوال کنم آیا ترم 3 در خرداد ماه به حد نصاب نرسیده ؟
اگر این طور هست امکان ثبت نام وجود دارد ؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # marzie 12 مهر 1391 ساعت 14:40
علاوه بر پرداخت ده هزار اول در هر جلسه چقدر از کارت کشیده می شود؟آیا منظور از کارت کارت دانشجویی است یا کارت استخر جدا صادر میشود؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # سپیده 20 مهر 1391 ساعت 16:02
خواهش میکنم زمان ترم 4 را تغییر دهید با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # مریم 22 مهر 1391 ساعت 10:30
سلام...خسته نباشید
لطفا حداقل ساعتای ابان رو یه طوری بزارید بتونیم بییایم...
اگه ساعت 12 تا 2 باشه همه میتونن هیچ کلاسی هم نیس...اگه ابانو درس نکردید حداقل اذر و یه طوری بچینید بشه بییایم
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # مدیر سایت 22 مهر 1391 ساعت 11:04
سلام
شروع استخر از ساعت 14 است چطور شما تقاضاي كلاس 12 تا 14 را داريد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # مینو 03 آبان 1391 ساعت 11:07
با سلام
لطفااگر امکانش هست در آبان یه دوره جدید از کلاس مقدماتی برگزار بشه، فکر میکنم متقاضی زیاد باشه و بتونین تشکیل بدین. آخه ما داریم فارغ التحصیل میشیم :sad:
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # دانشجو 03 آبان 1391 ساعت 15:18
با سلام
لطفا" در صورت امکان ساعت های کلاس ترم یک را مجددا" همین ساعت قرار دهید ما چندین نفر هستیم که متقاضی همین ساعت می باشیم و برای آبان موقع ثبت نام گفتند کلاس زود پر شده است ...با تشکر فراوان :roll:
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نرگس 17 آبان 1391 ساعت 20:20
سلام میخواستم بدونم کلاس ترم 2 اذرماه پر شده یا میتونم شنبه برای ثبت نام اقدام کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 17 آبان 1391 ساعت 20:37
سلام
فکر نمیکنم پر شده باشه
ولی با شماره ۸۸۰۳۵۳۵ می توانید تماس بگیرید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سیما 19 آبان 1391 ساعت 10:46
کلاس هافقط ماه اذر تشکیل میشه/دی ماه کلاس نیس؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # safoora 11 بهمن 1391 ساعت 22:29
سلام
من کلاس ترم 1 ساعت 2میخوام ثبت نام کنم چون نمیخوام ب عنوان تربیت 2 حساب شه ولی تو لیست کلاس هانبود.برا همین ترم 1 ساعت12 ثبت نام کردم
اگه میشه ساعت2 تو لیست بزارین که بتونم تغییر بدم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # من 13 اسفند 1391 ساعت 15:34
سلام این خیلی نامردیه که برای ساعت 12 ترم 2 رو نذاشتین!میخواست م برای تربیت بدنی 2 پاسش کنم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ليلي 16 فروردين 1392 ساعت 01:12
سلام
از كدام قسمت پورتال اساتيد مي تونم براي ترم 4 ثبت نام كنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 18 فروردين 1392 ساعت 09:02
سلام
اداري مالي - كلاسهاي ورزشي و اوقات فراغت تربيت بدني
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ليلي 18 فروردين 1392 ساعت 08:27
سلام
تز كدام قسمت پورتال اساتيد براي ثبت نام كلاس ترم 4 بايد اقدام كنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ما 19 فروردين 1392 ساعت 12:09
سلام من کلاس آمادگی نجات غریق ثبت نام کردم و تا ترم 2 بیشتر نرفتم یعنی غورباقه و پروانه رو یاد ندارم
آیا این کلاس مفید خواهد بود برای من یا نه!
اگر نه پس لطفا بنویسید کسانی میتوانند این کلاس را ثبت نام کنند که ترم3 را گذرانده باشند که دیگران اشتباه من را نکنند
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # من 20 فروردين 1392 ساعت 08:04
با سلام خسته نباشید
من برای تداخل ساعت کلاس با کلاسهای جبرانی کجا مراجعه کنم
فامیل شریفتان؟
چه روز و چه ساعتی؟
کلاس فردا 21 آردیبهشت ساعت 12 شروع میشه شما تا قبل فردا چه ساعتی کجا هستید؟
اگه امکانش هست یه شماره تماس به من بدید.
متشکر از لطف شما
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 20 فروردين 1392 ساعت 08:32
سلام
امروز يا فردا ساعت 8 تا 12 [censored] تربيت بدني
رو به روي مجتمع ابي پرديس مراجعه كنيد
احمديان هستم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # من 20 فروردين 1392 ساعت 10:05
فردا صبح ساعت 8ونیم مزاحمتون میشم
متشکرم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # فهیمه 23 فروردين 1392 ساعت 16:58
سلام و تشکر،
راستش من خیلی منتظر بودم که ترم 4 ارائه بشه اما الان که آمادگی نجات غریق را هم در برنامه گذاشتید من بین این دو مردد شدم و فرصت کافی برای شرکت در هر دو کلاس را هم ندارم! برای همین می خواستم بدونم آیا تا اوایل تابستان باز هم آمادگی نجات غریق ارائه می شود؟ یا بهتر می دانید که من این کلاس را شرکت کنم و ترم 4 را برای بعدا بگذارم!
از راهنمایی شما متشکرم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 28 فروردين 1392 ساعت 20:21
سلام
اول ترم 4 را بگذرانید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ليلي 27 فروردين 1392 ساعت 13:38
سلام
در پورتال اساتيد براي من قسمت ادراي و مالي گزينه كلاسهاي ورزشي و اوقات فراغت تربيت بدني
وجود ندارد و نمي تونم براي ترم 4 ثبت نام كنم.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 28 فروردين 1392 ساعت 20:23
سلام
حضوری تشریف بیاربدببینم مشکل کجاست
تمام گذینه های پورتالتان را نگاه کنید به دنبال بگردید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سحر 30 فروردين 1392 ساعت 17:13
سلام
من قبلا ترم 1 رو آموزش دیدم
الان کرال پشت و کرال سینه رو کامل بلدم اما دوچرخه ام خوب نیس.
می تونم ترم 2 ثبت نام کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ليلي 31 فروردين 1392 ساعت 21:20
سلام
متاسفانه هنوز درست نشده است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 02 ارديبهشت 1392 ساعت 19:56
سلام
حضوری تشریف بیاربدببینم مشکل کجاست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # مهسا 15 ارديبهشت 1392 ساعت 23:58
سلام خسته نباشد لطفا بعد امتحانات آموزشی ترم 2 هم بگذارید.ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # مدیر سایت 18 ارديبهشت 1392 ساعت 09:51
ان شاءالله
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فائزه عرب 17 ارديبهشت 1392 ساعت 17:21
سلام من از اساتید پاره وقتم و کارت عضویت آبی رنگ برام صادر شده. آیا من می تونم در کلاسای آموزش شنا ثبت نام کنم؟ چطوری؟ کی؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 18 ارديبهشت 1392 ساعت 10:02
متاسفانه شما در كلاس هايي كه در طي سال برگزار مي شود نمي توانيد شركت كنيد
اما در كلاسهاي تابستاني كه از 18 خردادماه برگزار مي شود و برنامه آن را به زودي در همين سايت اعلام خواهم كرد مي توانيد شركت كنيد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # زینب 18 ارديبهشت 1392 ساعت 07:47
سلام
می خواستم ببینم ترم جدید شنا برای خردادهست یا میره تا تابستون؟
ممنون :roll:
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # مدیر سایت 18 ارديبهشت 1392 ساعت 09:51
سلام
دوره اول كلاسهاي تابستاني از 18 خردادماه مي باشد كه برنامه آن را به زودي در همين سايت اعلام خواهم كرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # اسي 19 ارديبهشت 1392 ساعت 09:30
سلام
براي تابستان كلاس ترم 1 نميزارين؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # اسي 19 ارديبهشت 1392 ساعت 09:33
اگر كلاسها بعد از 20 خردادكه امتحانات تموم ميشه شروع بشه خيلي بهتره
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # من 21 ارديبهشت 1392 ساعت 12:23
سلام خواهش میکنم هرچه سریعتر شنا ترم2 رو برای اوناییکه میخوان تربیت بدنی 2 رو پاس کنن بذارین دیگه ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پریا 02 مرداد 1392 ساعت 02:18
با سلام و خسته نباشید
لطفا زمانبندی استخر در ایام ماه رمضان را نیز اعلام فرمایید (جهت حضور به صورت تفریحی)
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 13 مرداد 1392 ساعت 21:04
سلام و عرض خسته نباشید
میخواستم بپرسم برای کلاسهای تابستون که شروعش از بعد عید فطر هست، برای هربار وارد شدن به کلاس باید کارت بکشیم ؟! چقد باید شارژ بشه ؟!
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مرداد 1392 ساعت 08:24
خير
كلاس هاي بعد از ماه مبارك
كارت مخصوص خودش را دارد كه بايد از [censored] تربيت بدني تحويل بگيريد و نيازي به شارژ در حسابتان نيست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 14 مرداد 1392 ساعت 10:09
خیلی ممنون
معذرت میخوام کلاس روز شنبه 19 مرداد هم تشکیل میشه ؟!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 16 مرداد 1392 ساعت 11:31
خير
از دوشنبه شروع مي شود
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # تكتم 27 مرداد 1392 ساعت 10:51
سلام براي ماه مهر هم ثبتنام دارين؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 27 مرداد 1392 ساعت 18:32
سلام
هنوز معلوم نیست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # هانیه 28 مرداد 1392 ساعت 20:45
سلام.نرخی ساعتی برای نجات غریق چقدر در نظر گرفتین؟و آیا نیازی به ناجی دارین یا نه؟با تشکر.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ASRA 04 شهریور 1392 ساعت 10:55
سلام من اصلا شناياد ندارم ميخاستم بدونم واسه آموزش كدوم كلاسو ثبت نام كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # دانشجو 10 شهریور 1392 ساعت 20:03
سلام
فردا که تعطیلی رسمی است هم مجتمع ابی باز هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ندا 27 آذر 1393 ساعت 22:07
سلام وقت بخیر امکان هست ترم 3 (شنای غورباغه) را یک دوره را در ساعت 6:15 بعدازظهر برنامه ریزی داشته باشین با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # الهام 06 دی 1393 ساعت 15:04
سلام
می خواستم بدونم آیا مربی های استخر، به صورت خصوصی هم آموزش شنا مقدماتی میدن؟؟ اگر بله، قیمت هر جلسه چقدر است؟؟ و اینکه چه طور میشه هماهنگی های لازم را انجام بدم؟؟
ممنون میشم سریعتر جواب من را بدهید، چون تصمیم دارم در صورت وجود همچین امکانی از همین فرصت دی و بهمن برای شنا یادگرفتن استفاده کنم.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # فاطمه 11 دی 1393 ساعت 17:50
سلام
این که نوشتید
کلاسهایی که در ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ برگزار می شود در صورت تقاضای دانشجو به عنوان تربیت بدنی ۲ در نظر گرفته خواهد شد....اولا یعنی اینکه اگر در یک ساعت دیگ کلاس برداریم نمیتونیم به عنوان تربیت 2 ازش استفاده کنیم؟
بعدش چرا پس تو چارت کلاسا تو همچین بازه ی زمانی کلاسی دیده نمیشه>؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 13 دی 1393 ساعت 12:58
سلام
خیر ساعتهای دیگر به عنوان واحد حساب نمیشود
در کلاسهای اوقات فراغت ثبت نام کنید در چارت درسیتان وجود ندارد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ایدا 01 بهمن 1393 ساعت 14:02
باسلام خسته نباشیدلطفا درصورت امکان برای خانواده کارکنان دانشگاه فردوسی هم کلاس ورزشی متنوع برگزار کنید ازقبیل تیراندازی-پینت بال خواهران-وغیره-وزمان برگزاری کلاسهاعصرباشدبه تراست چون صبح اکثرا" شاغل هستند متشکرم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 04 بهمن 1393 ساعت 14:41
سلام
پینتبال زمین اجاره داده می شود باید ۴تا ۱۰ نفر باشید
با شماره 09150093863 تماس بگیرید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # علوی 28 مرداد 1394 ساعت 11:16
نقل قول مدیر سایت:
سلام
پینتبال زمین اجاره داده می شود باید ۴تا ۱۰ نفر باشید
با شماره 09150093863 تماس بگیرید


با سلام شماره ای که معرفی کردید کسی پاسخگو نیست لطفا شماره دیگری معرفی کنید باتشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # آیلی 06 بهمن 1393 ساعت 14:40
سلام
میشه لطف کنین بگید لیست کلاسهای بهمن ماه رو کی اعلام می کنین که بشه ثبت نام کرد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 12 بهمن 1393 ساعت 09:15
سلام
شنبه ۱۸ بهمن ماه اعلام خواهم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # نازی 11 بهمن 1393 ساعت 23:47
سلام
ثبت نام ترم بعد کیه؟
راه دیگه ای جز پورتال نیست که از کلاسا باخبر یا ثبت نام کنیم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 12 بهمن 1393 ساعت 09:17
سلام
شنبه ۱۸ بهمن ماه اعلام خواهم کرد
سایت مدیریت تربیت بدنی و پورتال تنها راه های اطلاع از برنامه کلاسها می باشند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # پریا 18 بهمن 1393 ساعت 22:09
سلام و خسته نباشید
پس چرا کلاس های اموزشی اعلام نشد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 19 بهمن 1393 ساعت 09:28
سلام
اعلام شد ;-)
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 19 بهمن 1393 ساعت 15:43
سلام ترم مقدماتی رو برای ساعت 18-19/30 هم برگزار کنید لطفا
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 21 بهمن 1393 ساعت 12:49
سلام
دوشنبه ها ۶تا ۸ امکان پذیرش دانشجو را نداریم
کارمند و هیات علمی هم متقاضی کلاس اموزشی نیستند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ندا مرادپور 19 بهمن 1393 ساعت 20:44
سلام خسته نباشید امکان داره برنامه ترم 3 رو در ساعت 18-19:30 بزارید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 21 بهمن 1393 ساعت 12:47
سلام
خیر
دوشنبه ها ۶تا ۸ امکان پذیرش دانشجو را نداریم
کارمند و هیات علمی هم متقاضی کلاس اموزشی نیستند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ن 19 بهمن 1393 ساعت 21:06
سلام
من دوستم شنا 2 میخواسته و اشتباهی شنا 1 ثبت نام کروه و الان جفتش ثبت شده، یعنی هزینه اش از کارتشون کسر شده از اونجایی که الان 1 پر شده میتونم بیام درخواست بدم به جای دوستم بیام؟
هزینه اش که پرداخت شده، دوستمم که 2 ثبت نام کرده، امکانش هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 21 بهمن 1393 ساعت 12:55
سلام
حضوری به مدیریت تربیت بدنی مراجعه کنید تا در صورت صخت گفته تان مشکلتان را حل کنم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مرضیه 20 بهمن 1393 ساعت 12:12
سلام
خوب چرااینطوریه
پسراکه اصلن ثبت نام نمیکننداینهمه کلاس دارن اونوقت دختراکه اینهمه خواهانشن کلاس کم دارن
اینام تامیای ثبت نام کنی پرشده
نمیشه برای شناترم 1مقدماتی بازم بزارین ؟؟مایه عالمه ایم که میخوایم ثبت نام کنیم ولی نمیتونیم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 21 بهمن 1393 ساعت 12:53
سلام
الان دقیقا کلاسهای پسرا بیشتر هست یا کلاس دخترها؟
استحر باید فضا داشته باشه برای آموزش یا نه؟
یک کلاس مقدماتی دیگر برای ساعت ۲ اضافه شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # تمرنژاد 04 اسفند 1393 ساعت 15:52
سلام خسته نباشید من ترم بعدی واسه مقدماتی میخواستم ثبتنام کنم،از کی شروع میشه ثبتنامش؟
یکیشم واسه کارت جانبازی تخفیف قائل میشه یا نه؟
میشه بی زحمت نتیجه رو برام میل کنید؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ن 20 اسفند 1393 ساعت 11:29
سلام
شروع ثبت نام ترم بعد چه تاریخیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 26 اسفند 1393 ساعت 09:12
سلام
ان شاالله ۱۵ فروردین ماه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # zahra 07 فروردين 1394 ساعت 11:20
salam man daneshjoy pardis tehranam mitonam daneshjoi sherkat konim?baray kelasha?
aya kelass khososi jomeha ham darin?
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 15 فروردين 1394 ساعت 08:17
سلام
شما می توانید به صورت آزاد ثبت نام کنید هر دوره ۱۵۰ هزار تومان
کلاس خصوصی می تواند در روزهای جمعه نیز برگزار شود ولی نه به این معنا که فقط یک روز در هفته جمعه ها برگزار شود شما باید ۱۰ جلسه را طی ۲ ماه به اتمام برسانید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 13 فروردين 1394 ساعت 22:43
سلام
دانشجوها هم باید کارت دیگه ای غیر کارت دانشجویی داشته باشند یا همون کارت دانشجویی رو باید هرجلسه بکشیم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # مدیر سایت 15 فروردين 1394 ساعت 08:18
سلام
همراه داشتن کارت دانشجویی کفایت می کند
از طریق پورتالتان حساب دانشجوییتان را شارژ کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # رها 16 فروردين 1394 ساعت 19:24
سلام
وقتتون بخیر
برای افراد ازاد شهریه کلاس خصوصی ترم 3 و 4 چقدر هستش?
150هزار تومانی که بالا نوشتید? یا این شهریه کلاس های عمومی هستش?
و اینکه چند جلسه خصوصی برای هر ترم دارید?
ممنونم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 18 فروردين 1394 ساعت 08:00
سلام
شهریه کلاس خصوصی برای افراد غیر دانشگاهی ۱۰ جلسه ۳۰۰هزار تومان است
بله ۱۵۰ تومان شهریه کلاس عمومی هست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # گلنوش 16 فروردين 1394 ساعت 23:16
سلام
من شنا ترم 4 ثبت نام کردم اشتباهی، این امکان وجود داره که تغییر بدم کلاسم رو به اصلاح تکنیک؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 18 فروردين 1394 ساعت 08:01
سلام
بله حضوری تشریف بیارید نزد من در اداره کل تربیت بدنی
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # فاطمه 17 فروردين 1394 ساعت 12:29
سلام يه نفر لطف كنه بگه آدرس اين مجتمع كجاست آخه چرا سايت آدرس و شماره تلفن نداره
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 18 فروردين 1394 ساعت 08:02
سلام
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
واقع در دانشگاه فردوسی مشهد است
مجتمع آبی پردیس هم رو به روی اداره کل هست

تلفن های مجتمع آبی
۳۸۸۰۳۵۳۵
۳۸۸۰۳۵۳۶
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # azad 17 فروردين 1394 ساعت 17:31
ایا امکان شرکت در کلاس ها از اول اردیبهشت ماه سال 94 هست ؟ به صورت ازاد ثبت نام می کنم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 18 فروردين 1394 ساعت 08:04
سلام
شروع کلاسها از ۲۲ فروردین است درصورت تمایل حضورا به اداره کل تربیت بدنی مراجعه کنید
عکس فتوکپی کارت ملی و ۱۵۰ تومان هزینه نقدا همراه داشته باشید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # mahnaz 22 فروردين 1394 ساعت 12:12
ببخشید امکان افزایش ظرفیت کلاس آب درمانی نیست؟ من تازه مطلع شدم و به علت بیماری آرتریت روماتوئید خیلی به این کلاس نیاز دارم.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 03 ارديبهشت 1394 ساعت 07:47
سلام
دوره بعد 15 16 اردیبهشت ثبت نامش شروع خواهد شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # MARYAMl 23 فروردين 1394 ساعت 10:50
سلام
ببخشید کلاس شنا (مقدماتی)پر شده ایا امکان وجود نداره که دوباره کلاس بزارید یا ثبت نام داشته باشید؟هر جلسه چقدر از کارت دانشجویی پول کثر میشه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 03 ارديبهشت 1394 ساعت 07:52
سلام
دوره بعد 15 16 اردیبهشت ثبت نامش شروع خواهد شد
1:30 ساعت 2000 تومان دقیقه 30 تومان
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # MARYAMl 23 فروردين 1394 ساعت 10:53
سلام
واسه کلاسهای شنا ثبت نام جدید ندارید؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 03 ارديبهشت 1394 ساعت 07:48
سلام
دوره بعد 15 16 اردیبهشت ثبت نامش شروع خواهد شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ستاره 15 ارديبهشت 1394 ساعت 09:48
سلام.وقتتون بخیر.خواستم بپرسم برنامه کلاسای اردیبهشت ماه رو کی رو سایت میذارین؟آخه گفته بودین 15 اردیبهشت شروع میشه!!!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # فاطمه 19 ارديبهشت 1394 ساعت 20:37
سلام وقتتون بخیر
ببخشید می خواستم بپرسم امکانش هست ظرفیت کلاسای شنا رو افزایش بدین؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # مدیر سایت 02 خرداد 1394 ساعت 14:48
سلام
خیر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ely 27 ارديبهشت 1394 ساعت 11:02
سلام من خیلی منتر ثبت نام کلاسهای جدید شنا بودم ولی یادم رفته بود به موقع ثبت نام کنم چیکار کنم؟؟؟چون این ترم فارغ التحصیل میشم اامکان نداره کلاس دیگری برگذار بشه؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 02 خرداد 1394 ساعت 14:50
سلام
دوره بعدی بعد ماه مبارک برگزار میشود
از 3خرداد از طریق پورتالتان ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سمیه 29 ارديبهشت 1394 ساعت 07:58
باعرض سلام وخسته نباشید ،ببخشید ثبت نام اموزشی شنا برای کودکان از کی شروع می شه ،چند جلسه است؟ وهزینه اش چقدره ؟ سپاسگذار از راهنمایی
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 02 خرداد 1394 ساعت 14:51
سلام
لینک زیر را مطالعه کنید
http://sport.um.ac.ir/index.php/component/content/article/1-baradaran/1484-94.html
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # طاهره 03 خرداد 1394 ساعت 13:13
سلام. امکان دارد که یک کاتس آموزش شنا در بعد از ظهر های روز جمعه برای خواهران بگذارید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # زهرا 06 خرداد 1394 ساعت 13:27
سلام
اصلاح تکنیک ارایه نمیدین؟چون اصلاح تکنینک این ترم فقط قورباغه وپروانه میباشد و گفتند اصلاح کرال سینه و پشت برای ترم بعد ارایه میشود که گویا پیش نیاز اموزش نجات غریقه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سمیه 11 خرداد 1394 ساعت 12:40
ببخشید من از سهمیه کارمندی خواهرم میتونم استفاده کنم اخه مبلغش برام زیاده
ممنون میشم راهنماییم کنین
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 16 خرداد 1394 ساعت 07:44
سلام
خیر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ترانه 22 خرداد 1394 ساعت 13:44
سلام
ببخشید
1. بعد از هر ترم مدرک معتبر ارائه میشه؟
2. دانشجویان باید به طور ازاد ثبت نام کنند؟
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 30 خرداد 1394 ساعت 08:56
سلام
خیر مدرکی داده نمی شود
دانشجویان دانشگاه فردوسی از طریق پورتالشان با تعرفه کارمندی ثبت نام می شوند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # پارمیس 25 خرداد 1394 ساعت 20:33
ادرس این استخر کجاست؟ :-* :-?
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 30 خرداد 1394 ساعت 08:57
سلام
پردیس دانشگاه فردوسی - روبه روی اداره کل تربیت بدنی
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ن 28 خرداد 1394 ساعت 11:15
سلام
در ماه رمضان فقط کلاس هست یا میشه ازاد شرکت کرد؟ اگر میشه دقیقا چه ساعتی؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 30 خرداد 1394 ساعت 08:58
سلام

خواهران : روزهای زوج ساعت 23 - 20:30

برادران : روزهای فرد و جمعه ها, 22:30- 20:30 جهت هر سه گروه دانشجویان - کارکنان- اساتید و 24:30 -22:30 جهت کارکنان و اعضاء هیات علمی
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # شیما 09 تیر 1394 ساعت 09:00
سلام؛ من چند سال قبل دانشجوی فردوسی بودم؛ می تونم در کلاس ثبت نام کنم؟ و اینکه هنوز فرصت ثبت نام برای دوره 29 تیر تا 27 مرداد هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # مدیر سایت 13 تیر 1394 ساعت 11:09
سلام
با تعرفه آزاد بله می توانید
8 تا 1 به طبقه بالای ساختمان استخر مراجعه کنید در صورت جا داشتن کلاسها ثبت نامتان می کنند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # زینب 10 تیر 1394 ساعت 16:47
سلام خسته نباشید من می خواستم کلاس اصلاح تکنیک ثبت نام کنم اشتباها غریق نجات نوشتم امکان هست جا به جا کنم؟ چه جوری؟
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 13 تیر 1394 ساعت 11:10
سلام
8:30 تا 12 به اداره کل تربیت بدنی نزد بنده (احمدیان) حضورا مراجعه کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پرستو 15 تیر 1394 ساعت 16:08
سلام. میخواستم بدونم برای سری کلاس بعد ماه رمضون هنوز وقت واسه ثبت نام هست؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 16 تیر 1394 ساعت 07:47
سلام
بله در صورت جا داشتن کلاس مدنظر شما ثبت نام انجام می شود
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # زینب 21 تیر 1394 ساعت 22:54
سلام
استقاده از کلاس ها فقط برای دانشجویان فردوسی هست ؟
من دانشجوی فرهنگیانم
میتونم ثبت نام کنم ؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 23 تیر 1394 ساعت 11:50
سلام
خیر
توی جدول تعرفه آزاد هم اعلام شده است که شما میتوانید با آن تعرفه ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجوو 26 تیر 1394 ساعت 15:09
سلام لطفا ب سوال من پاسخ بدهید چون خیلی لازم دارم.
من الان میخام کلاس شنای ترم 1 و ثبت نام کنم.که از 27 تیر برم.اما بعضی جاها نوشته مهلت ثبت نام تا 31 خرداد بوده. ایا من دیگه نمیتونم برای تابستون تبت نام کنم کلا؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 30 تیر 1394 ساعت 13:46
سلام
موقعی که شما اقدام کردید برای ثبت نام کلاسها پر شده بودند
برای دوره دوم اقدام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # طاهره 28 تیر 1394 ساعت 13:39
سلام
من دانشجوی دنشگاه فردوسی هستم میتونم الان از استخر بصورت تفریحی استفاده کنم چون کلاس های اموزشی را گذراندم و اینکه میتونم یک مهمان هم داشته باشم
متشکرم از راهنمایتون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 30 تیر 1394 ساعت 13:47
سلام بله
روزهای زوج 14 تا 19:30
2مهمان می توانید داشته باشید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نیلوفر 05 مرداد 1394 ساعت 00:21
سلام.من دانشجوی دانشگاه فردوسی نیستم.میتونم برای دوره ی آموزش شنای پروانه ثبت نام کنم؟ ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 13 مرداد 1394 ساعت 08:38
سلام
ستون آزاد برای شما عزیزان اعلام شده است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # mona 18 مرداد 1394 ساعت 12:04
سلام خسته نباشید من میخواستم ثبت نام کنم برای کلاس میخواستم بدونم چند دوره باید بیام ؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # امین 24 مرداد 1394 ساعت 08:42
با سلام

ایا اعضای هیات علمی حق التدریس هم مشمول کسر هزینه اعضای هیات علمی میشوند؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # امین 24 مرداد 1394 ساعت 08:45
ایا اعضای هیات علمی حق التدریس نیز مشمول کسر شهریه میشوند؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 24 مرداد 1394 ساعت 12:49
سلام
38803510 تماس بگیرید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # گوهری 26 مرداد 1394 ساعت 13:11
سلام با تشکر از زحمات شما، لطفا بفرمایید زمان ثبت نام کلاس های آموزشی پاییز کی خواهد بود؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:42
سلام
هفته آخر شهریورماه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # اکرم سادات 26 مرداد 1394 ساعت 22:06
سلام
میخوام کلاس اصلاح تکنیک شرکت کنم
آیا ثبت نام دارین الآن؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # حسین 30 مرداد 1394 ساعت 21:38
سلام

می خواستم بدونم کارت های سورمه ای به چه افرادی داده می شود؟ آیا به افرادی که به صورت آزاد قصد استفاده از خدمات استخر را دارند ( نه شرکت در کلاس) کارتی داده می شود؟
اگر بله، هزینه دریافت کارت چقدر است؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:43
سلام
امکان استفاده تفریحی برای عموم آزاد نیست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سارا 08 شهریور 1394 ساعت 12:51
سلام.زمان کلاس های آموزشی مهر رو کی اعلام می کنید؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:43
سلام
هفته آخر شهریورماه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ریحانه 20 شهریور 1394 ساعت 22:34
سلام.دانشجویان غیر از دانشجویان دانشگاه فردوسی میتوانند از کلاس شنا آموزشی ترم مهر استفاده کنند؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 07:55
سلام
بله تحت عنوان سایرین می توانید شرکت کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 31 شهریور 1394 ساعت 09:39
سلام میشه لطفا زمان کلاسهای ترم مهر رو هم اعلام کنید؟؟؟؟؟!!!!!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نفیسه 04 مهر 1394 ساعت 13:42
سلام. امکان تغییر ساعت کلاس اصلاح تکنیک یا اضافه کردن یه کد جدید در ساعت 6تا 8 (یا 4 تا 6) شب هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 07:55
سلام
خیر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نفیسه 04 مهر 1394 ساعت 13:48
سلام.
به دلیل تداخل با برنامه درسی و پژوهشی، من و دوستم امکان شرکت در کلاس اصلاح تکنیک در این ساعت رو نداریم.
امکان تغییر ساعت کلاس اصلاح تکنیک یا اضافه کردن یک کد جدید در ساعت 4تا 6 یا 6تا 8 شب هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 07:56
سلام
ان شاالله در دوره های بعدی شرکت کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # زهرا 05 مهر 1394 ساعت 07:48
سلام ، وقت بخیر
بنده هم اکنون در پورتال خود منتظر ثبت نام مقدماتی شنا میباشم ، اما در پورتال هنوز نمایان نشده است؟
جون کلاس دارم، زمان دقیق اش کی است؟
ممنون.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مرضیه 05 مهر 1394 ساعت 09:50
سلام
برای من ثبت نام شنا بازنمیشه یاهنوزواردپرتال نکردین من پای کامپیوترمنتظرم که ثبت نام شروع بشه من اسمموبنویسم ..
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مرضیه 05 مهر 1394 ساعت 12:25
اره راست میگه زمان دقیقش کیه ؟؟؟؟؟؟؟لطفففففف ففففففففففففا
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # زهرا 06 مهر 1394 ساعت 09:17
سلام
روزهای کلاس در سایت تربیت بدنی فرد است و در پورتال زوج؟ تاریخ 19 مهر فرد میباشد که شروع ترم مقدماتی (14_16.3) اما روز زوج قید شده است ؟؟؟؟؟؟
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 07:57
سلام
روزهای فرد کلا استخر در اختیار آقایان است
اشکال تایپی در سایت اداره کل بود که اصلاح شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مریم 06 مهر 1394 ساعت 12:09
سلام...من تا اومدم ترم دو ساعت 12 تا 2 رو ثبت نام کنم پر شد...میشه ظرفیت رو یکم بیشتر کنین؟اخه همیشه 20 نفر ظرفیت داشته الان 15 نفره...لطفا...من ترم اخرم...
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 07:58
سلام
سقف کلاس را بالا بردم
ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سمانه 06 مهر 1394 ساعت 18:28
ترم دو شنا امکانش هست یک کد جدید ساعت 16 تا 18 باز کنین!؟ما در حال حاضر 3نفر هستیم ک متقاضی این ساعتیم.احتمالا بیشتر هم میشه تعدادمون.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 08:00
سلام
نه متاسفانه استخر گنجایش ندارد
ان شاالله دوره یعدی ثبت نام کنید یا ساعت 12 تا 14 که سقف کلاس را زیاد کردم ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نرگس 06 مهر 1394 ساعت 22:21
سلام من از دیروزتا صبح امروز دائم پرتال رو چک کردمبرای کلاس شنا باز نمیشد برام. امروز ظهر هم ک نگاه کردم دیدم تمام کلاسها پر شدن لطفا ظرفیت کلاس 12 تا 13.30 رو زیاد کنید.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # آتنا 07 مهر 1394 ساعت 11:13
با سلام
کاش اسامی مربیان را هم مانند قبل در کنار زمان و کلاس ها میزدید.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 08:00
سلام
هنوز برنامه مربی ها چیده نشده است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # elahe 07 مهر 1394 ساعت 13:14
سلام
نمیشه برای ترم 2 کلاس ساعت 4 تا 6 بذارید؟
واقعا 6 تا 8 برای ما خیلی دیره.من خودم دانشجو هستم و میخاستم 4 تا 6 بیام ولی وقتی دیدم این ساعت کلاس نداره واقعا شکه شدم!!
خواهشا ساعت 4 تا 6 هم برای ترم 2 خواهران بذارید.
خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 08:01
سلام
قطعا امکان این که تمام ترم ها در تمام ساعت ها وجود ندارد و برنامه اعلام شده با برنامه عده ای هم خوانی ندارد
ان شاالله در دوره های بعدی ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # رسول 10 مهر 1394 ساعت 14:45
سلام
من میخوام شنا ترم 1 مقدماتی رو ثبت نام کنم
احتمالش هست که یک کد جدید باز شه؟توی همون ساعته؟چون امروز از صبح که من خبردار شدم الان نگاه کردم پر شده بود....
کلاس اصلاح تکنیک شنا چی هست دقیقا؟؟؟
ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 08:03
سلام
خیر امکان افزایش کد نیست
اصلاح تکنیک مرحله اخر است که شما هر 4 شنا را بلدید و در این کلاس اشکالات احتمالی 4تا شنایتان برطرف می شود
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه الزهرا 11 مهر 1394 ساعت 14:35
با سلام. من دانشجوی دانشگاه فردوسی ام. آیا میشه همزمان با خودم یه نفر دیگه هم به عنوان میهمان از استخر استفاده کنه؟ هزینه ش چقدره؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 14 مهر 1394 ساعت 08:03
سلام
بله
12000 تومان برای 2 ساعت استفاده از مجتمع آبی پردیس
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه امین 14 مهر 1394 ساعت 19:31
میخواستم ساعتهای استفاده از استخر روبدونم خواهران وچند مهمان به چه قیمتی وکدام استخر بهتر است.شما امزشی در سایت زدید ولی من ساعات استفاده میخوام نه اموزشی
.باتشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # مدیر سایت 18 مهر 1394 ساعت 13:42
سلام
همین مسیری را که آمدید تا به این صفحه رسیدید مجدد برید
منوی بالا
لینک مجتمع آبی پردیس
لینک برنامه ها و هزینه های شیفت ها
هر جلسه 2 مهمان می توانید بیاورید
یعنی چی کدام استخر بهتر است؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سحر 19 مهر 1394 ساعت 08:31
با سلام. میخواستم بدونم آیا در پاییز مثلا از نیمه های آبان دوره جدیدی شروع میشه یا ترم بعد توی زمستون هستش؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سحر 19 مهر 1394 ساعت 08:33
سلام. من به این ترم نرسیدم میخواستم بدونم ترم بعدی توی پاییز هست یا زمستون؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پکتیا 29 مهر 1394 ساعت 11:08
سلام من هربارکه میخام کلاس شنا برم .ظرفیت تکمیله :-( بین ترم مهر وبهمن کلاس اموزش شنا داریم.؟؟؟برای ترم بهمن ثبت نام از کیه ؟ممنون
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # آتنا 09 آبان 1394 ساعت 11:58
با سلام
احتراما میشه لطف کنید کلاس اصلاح تکنیک را ساعت 14-15.30 هم ارائه بدهید؟
(کلاس هایی که از تاریخ 8/30 شروع می شود)
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # دانشجو 12 آبان 1394 ساعت 07:41
سلام سایت کی باز میشه واسه ثبت نام میترسم باز پرشه نتونم اسممو بنویسم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # زهرا 18 آبان 1394 ساعت 18:45
سلام وقتتون بخیر،من کلاسوثبت نام کردم امانمی تونم بیام ،میشه کنسل کنم وهزینه به من داده بشه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 25 آبان 1394 ساعت 07:49
سلام
کلاس تنها تا پیش از شروع ترم امکان کنسل شدنش است
الان چند جلسه از ترم گذشته است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نازنین 20 آبان 1394 ساعت 04:30
باسلام.یعنی برای ثبت نام در این کلاسها اینکه دانشجو ی فردوسی نباشیم و هیچ وابستگی دانشگاهی(اعم از کارمند و هیت علمی و خانواده ی آتها و مهمانان آنها) نداشته باشیم هم میتونیم اقدام کنیم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 25 آبان 1394 ساعت 07:49
سلام
حضوری مراجعه کنید
و کپی کارت ملی و 150 هزار تومان نقدا همراهتان باشد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سارا صمدي 25 آبان 1394 ساعت 18:53
سلام ظرفيت ترم دو تايم ١٨ تا ١٩:٣٠ هنوز تكميل نشده؟ ميخوام واسه ثبت نام بيام اگه هنوز امكان ثبت نام هست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # اتنا 07 آذر 1394 ساعت 20:59
با سلام
مدیریت محترم با توجه به شلوغی خیلی زیاد استخر در ساعت 12-13:30،امکان دارد کلاس اصلاح تکنیک را در ساعت 14-15:30 هم ارایه بدهید، و یا به این ساعت تغییر دهید؟یا حداقل ترم در میون این ساعت ارایه شود.
ارایه کلاس های ترم بالا مانند اصلاح تکنیک و یا غرق نجاتی در یک ساعت خاص باعث بهره مندی همه نمی شود
از حسن توجه شما سپاسگذاریم...
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 23 آذر 1394 ساعت 08:13
با سلام
این ترم در صورت به حدنصاب رسیدن ساعت 16 الی 17:30 نیز برگزار خواهیم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # طیبه 27 آذر 1394 ساعت 18:00
سلام ببخشید من برای شنا ترم یک مقدماتی این ماه ثبت نام کردم که سه روز در هفته است اما من روز دوشنبه به خاطر کلاس نمیتونم بیام از اونجایی که ترم مقدماتی سه تا کلاس داره من میتونم اون روز رو به یه کلاس دیگه برم؟؟،خواهش میکنم سریتر جواب بدین
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 29 آذر 1394 ساعت 13:31
سلام
با مدیریت مجتمع آبی پردیس هماهنگ کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # مریم 06 دی 1394 ساعت 23:12
سلام.
ببخشید بعضی از کلاسها که توی پورتال نوشته بعنوان واحد تربیت بدنی حساب میشود، منظور تربیت بدنی1 هست یا ورزش؟ و بطور کلی کلاسهایی هست که جایگزین تربیت1 باشه یا فقط ورزش جایگزین داره؟اگه هست شرایطش و زمان ثبت نامش کیه واسه ترم بعد؟ببخشید زیاد شد ولی خواهش میکنم زودتر جوابمو بدین...چون باید سریعتر انتخاب واحد کنم...خیلی خیلی ممنون!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 12 بهمن 1394 ساعت 00:11
سلام
عزیزم شنا تیراندازی تیرو کمان ورزش هست
ایروبیک تربیت 1
ثبت نام و شرایط پایان هر دوره اعلام میشه برای ثبت نام دوره جدید و کلا ثبت نام ها از طریق پورتالتان انجام میشود
به همین سایت سر بزنید اطلاعیه کلاسها در سایت قرار می گیرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ناصری 13 دی 1394 ساعت 21:34
پبت نام جدید کلاسها از کی شروع میشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # س 10 بهمن 1394 ساعت 18:58
سلام میشه طرفیت کلاس اموزشی شنا ترم 2 در ساعت 12-2 بانوان را بیشتر کنید
من میخواستم ثبت نام کنم که دیدم پر شده
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 12 بهمن 1394 ساعت 00:14
سلام
متقاضیانی مثل شما زیاد هستند
20 فروردین مجدد ثبت نام خواهیم داشت برای دوره جدید اول اردیبهشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سیمین 11 بهمن 1394 ساعت 12:31
سلام من فارغ التحصیل فردوسی هستم یعنی به تازگی درسم به اتمام رسیده...چجوری میتونم دوباره از امکانات مجتمع آبی استفاده کنم؟؟؟؟کارت سورمه ای چیست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 12 بهمن 1394 ساعت 00:17
سلام
تفریحی فقط با آن دسته از افرادی که استفاده کننده از مجتمع هستند میتوانید مهمان شوید
ولی کلاسهای اموزشی را می توانید شرکت کنید حضوری برای ثبت نام به بخش اداری اداره کل تربیت بدنی در ساعت اداری مراجعه کنید
کارتهای سورمه ای شامل حال شما نمیشوند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ملیحه یوسفی 26 بهمن 1394 ساعت 23:41
سلام و خسته نباشید.هزینه کلاس های خصوصی برای دانشجویان فردوسی چقدر است؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 28 بهمن 1394 ساعت 16:47
سلام
فعلا کلاسهای خصوصی آموزش شنا لغو شده اند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 01 اسفند 1394 ساعت 13:55
سلام لطفا جواب ایمیل کنید من اموزشی شنارو تموم کردم میخوام برا مسابقات کار کنم چیکارکنم کدوم استخربایدبرم؟؟؟ ؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ملیحه یوسفی 29 فروردين 1395 ساعت 15:43
با سلام.برای کنسل کردن کلاس قبل از شروع ترم از چه طریق باید عمل کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 11 ارديبهشت 1395 ساعت 14:35
سلام
قبل از شروع دوره حضورا به اداره کل تربیت بدنی مراجعه کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نوری 04 خرداد 1395 ساعت 00:04
سلام خسته نباشید من مقدماتی 1 رو جای دیگه تموم کردم واسه ترم 2 میتونم اینجا ثبتنام کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 05 خرداد 1395 ساعت 09:05
سلام
بله می توانید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # عطیه مجیدی 04 خرداد 1395 ساعت 15:01
با سلام ثبت نام جدید از چه تاریخی شروع میشه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 05 خرداد 1395 ساعت 09:06
سلام
از شنبه 8 خرداد
ان شاالله
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مهلا 07 خرداد 1395 ساعت 10:37
ببخشید من دخترم ولی اشتباهی کلاس شنای برادران ثبت نام کردم.خاستار استرداد وجه هستم.چه کنم؟؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:05
سلام
حضورا به اداره کل تربیت بدنی مراجعه کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سارا اسدی 08 خرداد 1395 ساعت 09:42
سلام
امروز سایت برای ثبت نام باز میشه یا نه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:07
سلام
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # صبا حسینی 18 خرداد 1395 ساعت 13:00
من میخام کلاس شنا ثبت نام کنم طوریکه جز واحد تربیتم محسوب بشه.میتونم کلاسای تابستون بردارم یا حتما باید همزمان با سال تحصیلی باشه.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:10
سلام
کلاسهای ساعت 12 مهرماه به بعد را شرکت کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 29 خرداد 1395 ساعت 03:07
سلام
خسته نباشید


من دانشجوی ارشد فردوسی هشتم....زمان ثبتنام کلاسهای جدید کی هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:12
سلام
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 06 تیر 1395 ساعت 12:49
سلام
لطفا اطلاع رسانی کنید شروع ثبتنام کلاسهای اموزشی شنا از چندم تیرماه هست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:12
سلام
تیرماه کلاس نخواهیم داشت
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # میترا 10 تیر 1395 ساعت 11:09
سلام. خسته نباشید .دوره بعدی کلاس ها یعنی بعد ازماه رمضان به چه صورت میباشد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:13
سلام
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 11 تیر 1395 ساعت 21:29
برای تابستون بازم ثبت نام دارید؟ مرداد و شهریور؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:14
سلام
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ftm faridnia 12 تیر 1395 ساعت 16:30
سلام وقت بخیر. ببخشید کلاس های تیرماه ازچه زمانی شروع میشه؟؟چرا اعلام ثبت نام نکردید هنوز؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:15
سلام
تیرماه کلاس نخواهیم داشت
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # دینا 15 تیر 1395 ساعت 23:18
سلام .خسته نباشید زمان ثبت نام دوره جدید کی شروع میشه؟ دانشجویان هم میتونن ثبت نام کنن؟هزینه اش چقدره؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 تیر 1395 ساعت 11:14
سلام
هفته آخر مرداد برای کلاسهای شهریور ماه ثبت نام خواهیم داشت
بله دانشجوها نیز میتوانند
هزینه اعلام نشده است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # انیسه 18 تیر 1395 ساعت 17:29
سلام برای بستگان دانشجویان چرا امکان استفاده از مجتمع آبی نیست؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:46
سلام
هر دانشجو می تواند دو مهمان همراه داشته باشد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # نازنین 18 تیر 1395 ساعت 22:32
سلام . در صورت امکان دوره بعد طوری شروع شود که قبل از 20 شهریور تمام شود . چرا که ما که فارغ التحصیل میشویم هم بتوانیم استفاده کنیم.. با سپاس
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # Leila 25 تیر 1395 ساعت 13:49
ميخواستم در مورد كلاس هاى اموزشى مرداد ماه بپرسم كه از كى ثبت نام شروع ميشه و شروع كلاسها از چه تاريخيه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # yalna 26 تیر 1395 ساعت 10:58
سلام میخواستم بپرسم فقط کارکنان و پرسنل دانشگاه و اعضای هیات علمی و وابستگان درجه یکشون و دانشجویان میتونن از استخر دانشگاه استفاده کنن؟ یعنی افراد دیگه نمیتونن؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:48
سلام
تفریحی خیر دیگران نمیتوانند مگر اینکه مهمان یکی از مواردی که نام بردید باشند
ولی کلاسهای آموزشی میتوانید شرکت کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # Shayeste 27 تیر 1395 ساعت 12:40
با سلام.علاوه بر شهریور؛مرداد کلاس های اموزشی برگزار نمیشه؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # شاهرخ صدری میلانی 17 مرداد 1395 ساعت 18:36
سلام برای دانشجویان قدیمی فردوسی امکان صدور کارت جهت استفاده از استخر میسر میباشد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:51
سلام
خیر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ایلا 18 مرداد 1395 ساعت 13:02
سلام شروع ترم 2 بزرگسالان از چ تاریخی و چه روزهایی میباشد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # محمدی 19 مرداد 1395 ساعت 21:16
سلام
چرا قیمت کلاس ها رو برای دانشجو ها نمیزنید تا ماهم بتونیم ثبت نام کنیم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:52
سلام
دوره های تابستانی در واقع ویژه دانشجویان نبوده است
شما در طول سال از کلاسهای آموزشی بهره مند هستید
ان شاالله از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # محمدی 20 مرداد 1395 ساعت 11:13
سلام چرا دانشجو ها نمیتونن کلاسها رو ثبت نام کنن.قیمت واسه دانشجو ها مشخص نیست.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:53
سلام
دوره های تابستانی در واقع ویژه دانشجویان نبوده است
شما در طول سال از کلاسهای آموزشی بهره مند هستید
ان شاالله از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فایزه 23 مرداد 1395 ساعت 18:17
سلام خدا قوت
من هرچی اقدام می کنم برای ثبت نام کلاس شنا واسه مردادو شهریور از طریق سایت نمیشه و پیام میده که شما مجاز به ثبت نام در این کلاس ها نمی باشید علت چیه چرا نمی تونم ثبت نام کنم?
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:55
سلام
دوره های تابستانی در واقع ویژه دانشجویان نبوده است
شما در طول سال از کلاسهای آموزشی بهره مند هستید
ان شاالله از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فایزه 23 مرداد 1395 ساعت 19:12
من اگر کلاس های مرداد رو برم تربیت بدنی پاس نمیشه?!!!!و اینکه کلاس خصوصی شنا برای دانشجویان فردوسی هزینش چقدره?
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:56
سلام
کلاسهای تابستان واحد محسوب نمیشود
از 10 مهر ثبت نام خواهیم داشت
کلاسهای ساعت 12 را ثبت نام کنید
کلاس خصوصی نیز نداریم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # fateme 24 مرداد 1395 ساعت 05:19
سلام وقت بخیر،میخواستم ببینم چه طور میتونم تو کلاس های شنا شرکت کن چون وقتی کلاس مورد نظرم رو انتخاب میکنم میزنه شما مجاز به شرکت در این کلاس نیستید در حالی که دانشجو فردوسی هستم.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:57
سلام
دوره های تابستانی در واقع ویژه دانشجویان نبوده است
شما در طول سال از کلاسهای آموزشی بهره مند هستید
ان شاالله از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 29 مرداد 1395 ساعت 13:44
باعرض سلام وخسته نباشید میخواستم بپرسم دوره ی اموزشی براشهریورنداره؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # sahar 01 شهریور 1395 ساعت 07:20
پس چرا کلاس شنا برای دانشجویان گذاشته نشد؟مرداد که تموم شد!!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 02 شهریور 1395 ساعت 04:21
سلام ثبت برای نیم سال اول از کی شروع میشه
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:57
سلام
از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 02 شهریور 1395 ساعت 04:23
سلام ثبت نام کلاسهای ترم حدیث چه زمانی شروع میشه؟ تز چه طریقی باید دانشجویان ثبت نام کنند؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:58
سلام
از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
از طریق پورتالتان ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # nasrin saboori 06 شهریور 1395 ساعت 10:25
سلام
زمان ثبتنام کلاسهای مهرماه رو خواهشا اعلام کنید.
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 17 شهریور 1395 ساعت 08:58
سلام
از 10 مهر مجدد ثبت نام خواهیم داشت
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مریم ارفع 01 مهر 1395 ساعت 01:04
با سلام و احترام
اینجانب دانشجوی دکتری هستم و با توجه به مشغله تحصیلی و آزمایشگاه تنها ساعتی که در این سه سال تفریحی از فضای استخر استفاده کردم 18 تا 19/30 بوده است و بسیار علاقه مند به شرکت در کلاسهای آموزشی هستم و توسط مربی گفته شد که در ترم 3 باید ثبت نام کنم اگر کلاس ترم 3 را در این ساعت قرار دهید من و دوستان زیادی خواهیم توانست از این کلاس ها بهره مند شویم .
سپاس
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # فاطمه 07 مهر 1395 ساعت 16:29
سلام،بنده دانشجوي فردوسي هستم اما اعتبار كارتم تا تاريخ ٣١ شهريور ٩٥ هست و قصد ثبت نام در كلاس هاي آموزشي مهر ماه را دارم.ميخواستم بدونم با توجه به اين كه هنوز فارغ التحصيل نشدم هزينه كلاس چطوري واسم حساب ميشه.به عنوان دانشجو يا سايرين؟!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # هنگامه 07 مهر 1395 ساعت 16:41
با سلام ، من قبلا آموزش شنا ديده ام آيا لازم است دوره ي مقدماتي را هم بگذرانم؟ البته قصد من شركت در دوره هاي مربي گري ميباشد؟ و اينكه از ١٠مهر تا چه تاريخي مهلت ثبت نام داريم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # lpnei 10 مهر 1395 ساعت 23:43
با سلام من دانشجوی ارشد و ترم آخر هستم اگه امکانش هست لطفا ظرفیت کلاسای شنا رو چند نفری افزایش بدید تا ماهم بتونیم استفاده کنیم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # ملیحه 27 مهر 1395 ساعت 12:13
سلام لطفا زمان ثبت نرم بعد را اعلام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # الهام 10 آبان 1395 ساعت 20:59
سلام خسته نباشید ببخشید کلاس های ترم بعدی ثبت نامش از چندمه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # Elham 23 دی 1395 ساعت 16:30
سلام،زمانبندی کلاس های ترم جدید رو چرا اعلام نمیکنید؟؟
کلاسهای آقایون که اعلام شده،
ما نیاز به برنامه ریزی داریم،لطفا زمانها رو اعلام کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # پری 10 بهمن 1395 ساعت 16:16
ببخشید واسه شرکت تو کلاسای کمک ناجی کدوم استخر باید بیام؟؟
آزمون ناجی گری کی برگذار میشه؟؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # اذر 10 بهمن 1395 ساعت 17:48
سلام.امروز یک شنبه ده بهمن هست.چرا تو پرتال لیست کلاس های شنا نمیاد تا ثبت نام کنیم؟!!!!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مهدیه 17 ارديبهشت 1396 ساعت 13:24
ماه رمضون و بعد ماه رمضون هم کلاس اموزشی تشکیل میشه؟از نظر هزینه تفاوتی داره یا نه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # زهرا توکلی 30 ارديبهشت 1396 ساعت 18:13
سلام لطفا قیمت کلاس مقدماتی ۱ رو اعلام کنید و اینکه زمان ثبت نام برای خرداد ۹۶ چه زمانی هست و آدرس کجاست؟
ممنونم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # شهره 11 مرداد 1396 ساعت 11:32
سلام ببخشید در حال حاضر ثبت نام برای ترم 2 دارین؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # earabi 11 مهر 1396 ساعت 12:50
سلام-من میخواستم برای کلاس تیروکمان ثبتنام کنم-ولی برای خواهرم میخوام-خودم دانشجوی دانشگاه هستم-میخواستم بدونم میشه از پورتال کلاس ثبتنام کنم و کارت رو بدم خواهرم تا از کلاس استفاده کنه؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 06 آبان 1396 ساعت 10:06
سلام
خیر نمیتوانند با کارت شما بیاییند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شکوفه 01 آذر 1396 ساعت 11:41
سلام و عرض ادب و روز بخیر
من دانشجوی این دانشگاه نیستم، میتونم به صورت آزاد دراین کلاسها ثبت نام کنم؟ هزینش چقدر میشه؟ میخوام در دوره سوم شرکت کنم؟ باید به کدوم آدرس بیام؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 29 آذر 1396 ساعت 15:42
سلام
بله میتوانید
پیش از شروع دوره اداره کل تربیت بدنی داشگاه فردوسی جهت ثبت نام مراجعه کنید
یا به خود مجموعه آبی پردیس نزد مدیر مجموعه روزهای زوج مراجعه کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # پزشک 09 دی 1396 ساعت 19:46
سلام من به صورت خصوصی میخوام کلاس بیام و فقط روزهای جمعه امکانش برام هست چطور میتونم با یک استاد خوب اقدام کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 13 دی 1396 ساعت 08:14
با سلام
روزهای زوج به مجموعه آبی پردیس نزد خانم اکرامی مدیر مجموعه آبی پردیس مراجعه کنید
ایشان شما را راهنمایی خواهند کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # تکتم 24 اسفند 1396 ساعت 17:07
برنامه کلاس های اموزشی شنا دانشگاه در تابستان 97 چطور خواهد بود؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # خواجه زاده 26 ارديبهشت 1397 ساعت 16:54
سلام میشه برای تابستون کد باز کنید
و اگر میشه زود تر اعلام کنید
ممنون میشم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # خواجه زاده 06 خرداد 1397 ساعت 08:53
سلام
ممنون میشم اگر برانامه تابستان کلاس های شنا رو زود تر در سایت قرار دهید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز529
mod_vvisit_counterدیروز463
mod_vvisit_counterاین هفته2596
mod_vvisit_counterاین ماه10297
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1405867