نحوه ثبت نام کلاس های آموزشی (آقایان) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

نحوه ثبت کلاس های آموزشی شنا


دانشجویان : از گزینه امور دانشجویی -> گزینه کلاسهای ورزشی و اوقات فراغت تربیت بدنی


کارمندان : از گزینه امکانات -> گزینه کلاسهای ورزشی و اوقات فراغت تربیت بدنی

سایرین: ثبت نام فرزندان دانشجویان و دیگر افراد با مراجعه حضوری در ساعت ۸ الی ۱۴به اداره کل تربیت بدنی (میدان آزادی- پردیس دانشگاه) ثبت نام انجام خواهد شد.

تعداد جلسات کلاس ها ۱۲ جلسه می باشد.

ظرفیت کلاس ۲۰ نفر می باشد.

دانشجویان: ۲۰ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.


کارکنان و بستگان درجه یکشان: ۳۰ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.


هیات علمی و بستگان درجه یکشان: ۴۰ هزار تومان در ابتدای ثبت نام از طریق پورتال پرداخت می شود و در هر جلسه استفاده کارتشان نیز کشیده می شود لذا لازم است در تمام جلسات کارتشان شارژ داشته باشد.

سایرین: با همرا داشتن ۱۵۰ هزار تومان ، یک قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه به مدیریت تربیت بدنی نزد خانم اکرامی مراجعه نمایید

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۰۳۵۳۶ تماس نمایید.
آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ، ۱۴:۲۹ )