نمایه کاربری

  شنبه 28 مهر 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

f5box

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

دبیرخانه منطقه 9

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

اطلاعات سایت

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

دو دختران

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


نمایه کاربری

به سایت اداره کل تربیت بدنی خوش آمدید

به اطلاع می رساند، جهت رفاه حال همکاران عزیز اعتبار تمام کارتهای خدمات ورزشی و رفاهی مجتمع آبی پردیس که مختص به بستگان درجه یک بوده و توسط این مدیریت  صادر گردیده است (کارتهای نارنجی رنگ ) و اعتبارش به اتمام رسیده است به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) یک سال دیگر تمدید شدند و این افراد نیازی به مراجعه حضوریشان نیست.

و در مورد کارتهای سایرین ( کارتهای آبی رنگ)در صورتیکه کارتها از تاریخ صدور تا کنون به طور میانگین ماهیانه حداقل ۴ مرتبه از مجموعه استفاده نموده اند ، به شرط نداشتن بدهی،(هزینه صدور و یا میزان اعتبار) از ابتدای سال ۱۳۹۳ شش ماه دیگر تمدید شدند و آن دسته از عزیزانی که تا کنون از شارژ اولیشان استفاده نکرده اند و تاریخ کارتشان منقضی شده است تنها تا اخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ می توانند اعتبارشان را استفاده نمایند و از آن پس وجه کارت سوخته و کارت غیرفعال خواهد شد


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

تماس با مدیریت اداره کل تربیت بدنی
ما 47 مهمان آنلاین داریم

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


برنامه کلاس هاس آموزشی شنا (آقایان) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام کلاسها به لینک روبه رو مراجعه نمایید -----  نحوه ثبت نام

درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد


تاریخ دوره ساعت کلاسهای
۹۷/۷/۱۵ لغایت ۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲الی ۱۴ ترم یک – ترم دو- ترم سه - ترم چهار-اصلاح تکنیک-نجات غریق

۱۴ الی ۱۶ ترم یک – ترم چهار

۱۶ الی ۱۸ ترم دو

۱۸ الی ۲۰ ترم سه

کارمند ، هیات علمی و خانواده هایشان و دانشجویان از طریق پورتالشان ثبت نام کنند

غیر دانشگاهیان با همراه داشتن عکس ، کپی کارت ملی و مبلغ کلاس روزهای فرد به مجتمع آبی پردیس  آقای هاشمیان مراجعه نمایند

شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از یکشنبه ۱۵ فروردین ماه خواهد بود

 


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۰:۵۰ )
 

نظرات 

 
+2 # مهرزاد دستجردی 13 مرداد 1391 ساعت 10:28
سوالم اینه که قید شده سن 8-15 سال یعنی بزرگسالا نمیشه در این دوره ها شرکت کنن؟(بالای 20 سال)
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 13 مرداد 1391 ساعت 11:21
سلام
طبق این برنامه، خیر بزرگسالان در نظر گرفته نشده اند.
در صورت اضافه شدن ساعات و رده های سنی جدید در همین صفحه اعلام خواهم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مهرشاد برکپو 14 مرداد 1391 ساعت 15:23
من در ترم تیر ماه در کلاس مقدماتی شرکت کردم و در آن کرال سینه و پشت به ما آموزش داده شد.اکنون باید در چه سطحی ثبت نام کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 14 مرداد 1391 ساعت 21:38
کرال پشت و کرال سینه را کامل آموخته اید؟
یا پای کرال پشت و سینه را فرا گرفته اید بدون دست؟
اگر کامل آموخته اید که ترم سه باید ثبت نام کنید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محمد عرفان 15 مرداد 1391 ساعت 17:20
یعنی ما کہ ۲۶ سال داریم، نمی تونیم ثبت نام کنیم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 15 مرداد 1391 ساعت 23:35
متاسفانه برای رده سنی بزرگسال کلاسی در نظر نگرفته اند
برای درخواست دوره با شماره ۸۸۰۳۵۰۵ آقای دقیقه رضایی
یا ۸۸۰۳۵۳۶ روزهای فرد ساعت ۲۱ تا ۲۴ تماس بگیرید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # mohsen 20 مرداد 1391 ساعت 09:49
با سلام و خسته نباشید آیا ثبت نام برای رشته های دیگر ورزشی در شهریور ماه و بعد از آن هم دارید یا خیر متشکرم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # علی 31 فروردين 1392 ساعت 21:35
سلام
آیا امکان انصراف وجود داره؟ثبت ناممو قطعی کردم
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 02 ارديبهشت 1392 ساعت 20:00
خیر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مریم 23 ارديبهشت 1392 ساعت 13:26
سلام می خواستم بدونم برای تابستون امسال ، آزاد ( کسی خارج از دانشگاه ) در سن 8-15 سال ثبت نام می کنید؟ ممنون می شم جوابو برام ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # Sepehr 16 مرداد 1392 ساعت 18:22
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
بنده کلاسهای آموزشی رو ثبتنام کردم و از هفته دیگه شروع میشه برای ورود فقط ارائه کارت دانشجویی کافیست؟ یا باید اعتبار پولی داشته باشه؟
با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 18 مرداد 1392 ساعت 07:05
سلام
یکشنبه یا دوشنبه جهت دریافت کارت حضور در کلاس به اداره کل تربیت بدنی مراجعه نمایید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 18 مرداد 1392 ساعت 07:05
سلام
یکشنبه جهت دریافت کارت حضور در کلاس به اداره کل تربیت بدنی مراجعه نمایید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # Sepehr 25 مرداد 1392 ساعت 22:17
عرض سلام و خسته نباشید
من کلاس های شما رو ثبت نام کردم و هم اکنون حضور دارم و علاقه دارم که ادامه بدم ممکنه بدونم که برای پائیز هم کلاس ارائه میدید یا تا تایستان سال آینده دیگه کلاسی ارائه نخواهد شد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 26 مرداد 1392 ساعت 08:09
سلام
براي دانشجوكارمند و هيات علمي دانشگاه فردوسي ارائه خواهد شد
ولي به صورت آزاد و غير دانشگاهي فقط در تابستان ثبت نام مي شود
مگر اينكه بخواهيد به صورت خصوصي آموزش ببينيد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # kazem 13 شهریور 1392 ساعت 10:12
با سلام
لطفا در صورت امكان برنامه كلاس هاي آموزشي پائيز را اعلام نماييد.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # kazem 07 شهریور 1392 ساعت 15:11
با سلام
لطفا برنامه كلاس هاي آموزشي فصل پائيز را بروي سايت قرار دهيد.
با تشكر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 17 شهریور 1392 ساعت 08:45
هنوز برنامه ای چیده نشده است
به محض چیده شدن برنامه در سایت اعلام خواهم کرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 27 شهریور 1392 ساعت 08:57
ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ، مشتاقانه منتظریم که کلاس های شنا در ترم جدید برگزار شود.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # امیر 30 شهریور 1392 ساعت 14:48
سلام. من دانشجوی دوره دکترای دانشگاه هستم و 28 سالمه . میخوام شنا رو از اول یاد بگیرم . آیا برای من هم در دانشگاه کلاس هست ؟ کلاس خصوصی چطور؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محبوبه 02 مهر 1392 ساعت 10:01
با سلام میخواسم کلاسهای شنای دوره مهر را بتنام اینترنتی کنم باید چکار کنم؟و ازکجا ثبتنام کنم در این تاریخ هنوز ثبتنام دارن؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محبوبه 02 مهر 1392 ساعت 10:05
باسلام من میخواستم کلاس شنادوره مهر رو ثبتنام کنم اما از پروتالم جای ثبتنام کلاس اوقات فراقات چیزی برا دوره مهر نیست
لطفا راهنمایی کنید چطور میتوانم ثبت نام اینترنتی کنم؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 03 مهر 1392 ساعت 12:26
سلام
هنوز برنامه اعلام نشده و ثبت نام شروع نشده
مسیر را درست می روید
صبر کنید تا زمان ثبت نام شروع شود
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # میلاد 30 بهمن 1393 ساعت 19:47
باسلام، میخواستم بدونم الان کلاسهای ترم 2 مقدماتی عصزها پر شده ودیگه امکان ثبت نام وجد ندارد؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 01 اسفند 1393 ساعت 20:42
سلام
بله کلاس پر شده و امکان ثبت نام جدید نیست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 01 اسفند 1393 ساعت 20:46
سلام
بله کلاس پر شده و امکان ثبت نام جدید نیست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محسن صابری 26 ارديبهشت 1394 ساعت 21:32
خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ نمایید تا کسانی که امکان حضور در برنامه های مقدماتی در شیفت ظهر برایشان فراهم نیست در شیفت بعد از ظهر بتوانند در برنامه های آموزشی مقدماتی حضور یابند.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # علی 16 خرداد 1394 ساعت 09:41
با سلام و خسته نباشید
من 28 سال سن دارم و میخوام شنا رو از اول یاد بگیرم. آیا کلاس ترم 1 بزرگسالان برای کسایی هست که شنا یاد ندارند؟
آیا برای دانشجویان هم تخفیفی در نظر گرفته شده است؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # مدیر سایت 20 خرداد 1394 ساعت 08:04
سلام
بله
از طریق پورتالتان در لینک کلاسهای اوقات فراغت ترم1 نام نویسی کنید
دانشجویان برابر با مبلغ کارکنان است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # اریا 20 خرداد 1394 ساعت 14:38
من دانشجوی ترم ۳ علمی کار بردیم ایا تخفیفی داره برای دانشجویان دانشگاه های دیگه.اداره کل تربیت بدنی کجاست!؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 30 خرداد 1394 ساعت 09:03
سلام
خیر
اداره کل تربیت بدنی رو به روی مجتمع آبی پردیس است
از درب باهنر سمت راست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # emad 23 خرداد 1394 ساعت 17:28
سلام خسته نباشید

در ایام ماه رمضون کلاس اموزش شنا عمــــومی دوره نجات غریق برگزار نمیشود؟؟؟؟؟

خواهشا جواب بدید مرسی
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 30 خرداد 1394 ساعت 09:04
سلام
خیر کلاس آموزشی کلا برگزار نخواهد شد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # emad 24 خرداد 1394 ساعت 13:40
سلام خواهش میکنم دوره نجات غریق در ایام ماه رمضون برای بزرگسالان بگذارید خواهشا اگر امکانش هست جواب بدید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:44
سلام
این مدل کلاسها مورد استقبال آقایان قرار نمیگیرد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # حسین 30 مرداد 1394 ساعت 21:36
سلام

می خواستم بدونم کارت های سورمه ای به چه افرادی داده می شود؟ آیا به افرادی که به صورت آزاد قصد استفاده از خدمات استخر را دارند ( نه شرکت در کلاس) کارتی داده می شود؟
اگر بله، هزینه دریافت کارت چقدر است؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:45
سلام
استفادهتفریحی برای عموم آزاد نیست
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # رشید 02 شهریور 1394 ساعت 23:19
سلام من 26 سال سن دارم و می خواستم بدونم به صورت آزاد هم شما ثبت نام دارید
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مدیر سایت 10 شهریور 1394 ساعت 09:46
سلام
در جدول بالا دقت کنید ستونی با عنوان آزاد وجود دارد
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # رسول 10 مهر 1394 ساعت 21:26
چرا برای خوهران چهار گروه باز شده ولی برای برادران فقط دو گروه؟؟؟امکانش هست افزایش کلاس؟{شنا مقدماتی ترم 1 }
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # زهرا 20 فروردين 1395 ساعت 11:28
سلام وقتتون بخیرامروزبیستم فروردینه وشروع ثبت نامه کلاس های شناس.ولی متاسفانه نمیشه ثبت نام کرد.اصلابروزرسانی نکردین .خواهشارسیدگی کنین.دانشجویان رامسخره نکنید.باتشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # عباس 21 فروردين 1395 ساعت 23:46
سلام
درباره کارت سرمه ای توضیح می دهید؟
شامل چ کسانی است
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # علیرضا 25 فروردين 1395 ساعت 09:51
شامل پرسنلی ک وضعیت استخدامی آنها مشخص نیست و نمی توانند از طریق پرتال اقدام به دریافت کارت نمایند از کارت سرمه ای می توانند استفاده کنند
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # طاهره 13 مرداد 1395 ساعت 09:36
سلام. بعد از برگزاری المپیاد، آیا کلاس شنا برگزار می شود؟
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # Yasin 26 شهریور 1396 ساعت 03:12
سلام
من کلاس مقدماتی شنا ثبت نام کردم ولی ۲ بار هزینه از پرتالم کم شده درواقع دو تا کلاس که یه ساعت و یه تاریخ شروع میشه ، میخاسم ببینم چجوری میتونم پیگیری کنم؟با تشکر
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز525
mod_vvisit_counterدیروز463
mod_vvisit_counterاین هفته2592
mod_vvisit_counterاین ماه10293
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1405863