شیفت های مجتمع آبی پردیس (بانوان) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

برنامه کاری مجموعه آبی پردیس در ایام ماه مبارک

روزهای زوج:

۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ استفاده برای عموم آزاد است


برنامه و نرخ جدید شیفت های مجتمع آبی پردیس

از تاریخ ۹۷/۷/۱ تا کنون

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان، کارکنان و اعضاء محترم هیئات علمی می رساند ساعت کاری و نرخ های جدید مجتمع آبی پردیس جهت سرویس دهی

از روز یکشنبه  ۹۷/۷/۱ به شرح ذیل می باشد.

ویژه بانوان:

ایام هفته و ساعت کاری

نرخ ها

 

روزهای

 

شنبه و چهارشنبه

ساعت ۱۴ تا۲۰

 

 

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

دانشجویان

(یک ساعت و نیم اول ۲۵۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۳۰۰ریال)

( حداقل میزان اعتبار در هر بار مراجعه ۵۰۰۰۰ ریال می باشد)

کارمندان و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۳۲۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

هیات علمی و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۵۷۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

میهمانان کارکنان و هیات علمی و دانشجویان

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )

دارندگان کارتهای سورمه ای

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )

دوشنبه

ساعت ۱۸ تا ۲۰

کارمندان و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۳۲۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

هیات علمی و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۵۷۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

میهمانان کارکنان و هیات علمی

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )

دارندگان کارتهای سورمه ای

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )

 

جمعه

ساعت

۱۶ تا ۱۹:۳۰

دانشجویان

(یک ساعت و نیم اول ۲۵۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۳۰۰ریال)

( حداقل میزان اعتبار در هر بار مراجعه ۵۰۰۰۰ ریال می باشد)

کارمندان و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۳۲۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

هیات علمی و اعضاء درجه یک خانواده آنها

(یک ساعت و نیم اول ۵۷۰۰۰ریال بعد از یک ساعت و نیم، دقیقه ای ۵۰۰ریال)

میهمانان کارکنان و هیات علمی و دانشجویان

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )

دارندگان کارتهای سورمه ای

(دو ساعت اول ۱۵۰۰۰۰ ریال بعد از دو ساعت ، دقیقه ای ۵۰۰ریال )


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ، ۱۱:۲۶ )