نرخ کلاسهای آموزشی شنا چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۰۷ مهر ۱۳۹۵

 

نوع کلاس

تعداد نفرات کلاس

دانشجو

کارمند و خانواده درجه یک

هیات علمی و خانواده درجه یک

سایرین

تعداد جلسات

کلاس عمومی

۱۰ الی ۲۰ نفر

۲۰۰۰۰۰ ریال

+

هزینه آب که هرجلسه کارت کشیده میشود

۳۰۰۰۰۰ ریال

+

هزینه آب که هرجلسه کارت کشیده میشود

۴۰۰۰۰۰ ریال

+

هزینه آب که هرجلسه کارت کشیده میشود

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۲ جلسه

کلاس نیمه خصوصی

۵ الی ۷ نفر

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

۱۰ جلسه

خصوصی آب درمانی
۱نفر

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۵۵۰۰۰۰۰ ریال

۱۰ جلسه

کلاس خصوصی

۱نفر

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۵۵۰۰۰۰۰ ریال

۱۰ جلسه

۲نفر

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۳۵۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۰ جلسه

۳نفر

۲۸۰۰۰۰ریال

۳۲۰۰۰۰۰ریال

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

۴۵۰۰۰۰۰ریال

۱۰ جلسه


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ، ۰۷:۵۶ )