اهداف و ماموریت های معاون فنی ورزشی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۸۹

تدوین تقویم ورزشی ترمی و نظارت بر اجرای آن

نظارت بر عملکرد ادارات ورزش  ( قهرمانی ،همگانی ،خوابگاه ها و کارکنان )

نظارت بر انتخابات و فعالیت های انجمن های ورزش دانشجوئی

مسئولیت ستاد اردوها و کوهنوردی

واگذاری اماکن ورزشی در غیر ساعت آموزشی به ورزش کارکنان دانشکده ها و واحدها

اجرای مسابقات ورزشی مصوب شده ،و هماهنگی جهت برنامه های افتتاحیه و اختتامیه مسابقات

برآورد هزینه مسابقات و نحوه پرداخت حق الزحمه کادر اجرائی و داوران جهت ارائه به مافوق

پیگیری جهت شناسائی استعداد های ورزشی در بین دانشجویان توسط مربیان از طریق تست


آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، ۲ اسفند ۱۳۸۹ ، ۱۰:۲۴ )