محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۲

این مرکز در مجموعه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه واقع شده که زیر نظر مدیرکل تربیت بدنی و توسط متخصص طب و آسیب شناسی ورزشی انجام وظیفه می نماید .آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۲ ، ۱۲:۴۲ )