برنامه تمرینات انتخابی تیمهای ورزشی کارکنان واعضاء هیات علمی جهت شرکت درمسابقات منطقه ای چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴


مربی

سالن

ساعت

روزهای تمرین

رشته ورزشی

آقای خادملو

امام رضا (ع)

۱۹:۳۰ - ۱۸

یکشنبه سه شنبه

فوتسال

آقای امینیان

امام علی (ع)

۲۱:۳۰ - ۲۰

شنبه - دوشنبه

بدمینتون

آقای امین زاده

امام علی (ع)

۱۹:۳۰ - ۱۸

یکشنبه سه شنبه

تنیس روی میز

آقای چراغچی

سالن ۲۲ بهمن

۲۰:۳۰- ۱۹

یکشنبه سه شنبه

والیبال


آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ، ۰۸:۲۹ )