برنامه ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی (برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۸۸

برنامه ورزشی کارکنان و اعضاء هیأت علمی

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت تمرین

مکان برگزرای

۱

تنیس روی میز

روزهای زوج

کارکنان

۱۸-۱۹:۳۰

سالن تنیس روی میز ۲۲ بهمن

اعضاء هیات علمی

۱۹:۳۰-۲۱

۲

بدنسازی

روزهای زوج

کارکنان

۱۸-۱۹:۳۰

سالن بدنسازی ۲۲ بهمن

اعضاء هیات علمی

۱۹:۳۰-۲۱

۳

کلوپ شبانه ورزشی شامل (رشته های والیبال ، بسکتبال، تنیس روی میز ،آمادگی جسمانی و سالن وزنه)

یکشنبه و سه شنبه

کارمندان(برادران)

۲۱-۲۲:۳۰

مجموعه ورزشی۲۲بهمن

۴

والیبال

پنجشنبه ودوشنبه

تیم منتخب کارکنان

۱۹:۳۰-۲۲:۳۰

۱۵ - ۱۲

مجموعه ورزشی ۲۲بهمن

۵

فوتسال

شنبه و چهارشنبه

تیم منتخب کارکنان

۱۹:۳۰-۲۱

سالن امام رضا(ع)


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ ، ۱۱:۱۷ )