برنامه مسابقات پینت بال آقایان از سری مسابقات هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

ساعت ۱۴:۳۰           معاونت طرح وبرنامه- پژوهشکده هواخورشید(د)

ساعت ۱۵:۱۵           دانشکده تربیت بدنی(ب)- اداره رفــــاه

دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

ساعت ۱۴:۳۰           اداره حفاظت فیزیکی- معاونت فرهنگی و اجتماعی

ساعت ۱۵:۱۵           مدیریت تربیت بدنی – حراست دانشگــــاه

ساعت ۱۶:۰۰            پیکـــــــان – آریــــــــــــا

ساعت ۱۶:۴۵          ثامــــــن- دانشکده مهندســــــی

سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

ساعت ۱۴:۳۰           دانشکده علوم ریاضی- پژوهشکده هواخورشید(ج)

ساعت ۱۵:۱۵           سایپـــــــــا- مرکـــــز فــــاوا

ساعت ۱۶:۰۰            پژوهشکده هواخورشیدفنی- برنده بازی ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

ادامه برنامه مسابقات متعاقباً اعلام می گردد.

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ، ۱۴:۴۸ )