برنامه مسابقات والیبال دختران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۱۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۲

زمان: سه شنبه۲/۱۷

مکان: سالن امام رضا

تیم اساتید با تیم تربیت بدنی ۹۰

ساعت ۱۷:۴۵

تیم تربیت بدنی ۹۱ با تیم تربیت بدنی ۸۹ الف

ساعت ۱۸:۳۰

تیم پردیس ۳ و ۵ با تیم بسیج دانشجویی

ساعت ۱۹:۱۵
تیم شهید علمدار با تیم میعاد ساعت ۲۰آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۱۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۲ ، ۱۸:۲۷ )