نتایج نوزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

بدمینتون: تاریخ ۷ و ۱۱ اردیبهشت ۹۶

نفر اول: مینا بوجاری

نفر دوم: عاطفه نوروزی

نفر سوم: سحر چکنی

تیراندازی: ۱۷ اردیبهشت

رشته تفنگ:

نفر اول: پریسا غلام رضایی

نفر دوم: نسرین جهان شیری

نفر سوم: ریحانه شوقی

رشته تپانچه:

نفر اول: فاطمه صنعتیان

نفر دوم: آناهیتا فارسی کیش

نفر سوم: بهاره عبدالله زاده

شنا: ۱۸ اردیبهشت ۹۶

ماده ۵۰ متر کرال سینه:

نفر اول: نیلوفر امیری

نفر دوم: فائزه غلامپور

نفر سوم: دنیا صابری فر

ماده ۵۰ متر قورباغه:

نفر اول: ترگل بیات

نفر دوم: شقایق صادقی فر

نفر سوم: اختر حصاری

تنیس روی میز:۱۱ و ۱۳ اردیبهشت ۹۶

انفرادی:

نفر اول: حمیده ایرانمنش

نفر دوم: سعیده مختاری

نفر سوم مشترک: نیلوفر محمدی –هدی جبروتی

دوبل:

مقام اول: حمیده ایرانمنش- سعیده مختاری

مقام دوم: نیلوفر محمدی- هدی جبروتی

مقام سوم مشترک: مریم شیخ الاسلامی- زیبا رحیمیان و مهلا ازکیا –آناهیتا فارسی کیش

دو ومیدانی:۱۱ و۱۸ اردیبهشت

ماده ۸۰۰متر:

نفر اول: فائزه حق زاده

نفر دوم: مهسا یساقی

نفر سوم: فاطمه فدایی

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: سپیده حضرتی

نفر دوم: صالحه تاجدار

نفر سوم: مونس ظهورپرواز