گزارش مسابقه پینت بال از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دختران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۵


این مسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی می باشدکه در تاریخ ۹۵/۹/۳۰ الی ۹۵/۱۰/۷ در باشگاه پینت بال دانشگاه برگزار گردید. این مسابقه به صورت تک حذفی و با حضور ۹  تیم ۵ نفره برگزار گردید که اسامی تیم های برتر به شرح زیر می باشد

مقام سوم

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

محیا حسینی مدرس

مهندسی عمران

۹۱۲۴۱۰۳۵۳

فاطمه خوش همت

تربیت بدنی

۹۴۱۲۷۶۷۰۲۴

زهرا نخعی

روانشناسی

۹۲۲۲۲۱۰۱۱۲

شهرزاد رشکی

مهندسی مکانیک

۹۲۳۸۴۱۱۶۴

آتنا پزشکی

مهندسی کشاورزی

۹۴۱۳۵۳۲۰۱۲

مقام دوم

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

فایزه موسوی

تربیت بدنی

۹۴۱۲۷۶۷۱۳۷

فاطمه مداحی

تربیت بدنی

۹۴۲۲۷۶۷۰۶۵

نرگش عربخانی

تربیت بدنی

۹۴۱۲۷۶۷۱۶۰

پگاه آشتی بر

تربیت بدنی

۹۴۱۲۷۶۷۰۶۸

محبوبه طاهری

تربیت بدنی

۹۴۱۲۷۶۷۰۹۱

مقام اول

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

فرزانه لعل رودی

تربیت بدنی

۹۲۱۲۲۹۱۲۱۰

فاطمه دارینی

تربیت بدنی

۹۲۱۲۲۹۱۲۵۴

زهرا بهرمان

تربیت بدنی

۹۲۱۲۲۹۱۳۰۱

مهسا یساقی

تربیت بدنی

۹۲۱۲۲۹۱۳۲۳

مریم عصمتی

تربیت بدنی

۹۲۱۲۲۹۱۰۲۷