گزارش مسابقه فوتبال ایستاده از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵

این مسابقات از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان  در زمین فوتبال ایستاده واقع در مجموعه زمین های روباز خوابگاه فجر برگزار گردید. تیم ها بصورت دوره ای به رقابت پرداختند و تیم های اول تا سوم مشخص شدند.

مقام اول : تیم هدف

مقام دوم : تیم عرفان

مقام سوم : تیم ملی پوشان

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

علیرضا طاهری راد

۹۴۱۶۰۳۸۰۲۴

شادمان منصوری

۹۴۱۳۷۳۲۰۴۵

وحید نصرتی

۹۲۱۲۲۹۱۲۸۷

امین نیکخواه

۹۴۱۶۰۳۸۰۳۵

مهرداد غیاثوند

۹۴۱۳۹۵۱۰۲۸

احسان افخمی

۹۴۱۲۴۵۱۰۶۱

مهدی هادی

۹۳۱۶۳۳۱۰۴۲

جمال بداقی

۹۵۱۳۲۲۹۰۱۲

سجاد قدرتی

۹۲۱۲۲۹۱۲۶۵

جعفر محمدی

۹۰۱۶۲۹۴۰۵۷

سعید نظری

۹۲۱۶۶۳۹۰۳۲

مسعود بالیدر

۹۲۱۲۲۴۲۰۵۳

سیامک خبیری

۹۳۱۶۲۲۴۰۴۲

علی عبدالهی


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱۵ دی ۱۳۹۵ ، ۱۴:۵۹ )