گزارش مسابقه پینت بال از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵

در ایندوره از مسابقات ۳۴ تیم ۵ نفره از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند که ۵ تیم از این تعداد ، دانشجویان خارجی از لبنان، عراق و افغانستان بودند. کلیه مسابقات به صورت تک حذفی برگزار گردید. مسابقات پس از انجام ۳۷ بازی طی ۱۳ روز به پایان رسید.

در پایان تیم دانشکده علوم اداری و اقتصادی (الف) به مقام قهرمانی رسید. تیمهای دانشکده علوم اداری واقتصادی (ب) و کشاورزی عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. لازم به ذکر است تیمهای مقام اول و دوم هر دو تیم دانشجویان تبعه افغانستان می باشند.

اسامی تیم علوم اداری و اقتصادی (الف) قهرمان مسابقات:

۱- عبدالواحد رضایی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی به شماره دانشجویی ۹۱۲۲۲۱۰۱۸۹

۲- خیرمحمد صفایی دانشجوی رشته علوم اقتصادی به شماره دانشجویی۹۳۱۲۲۰۱۳۱۴

۳- سیداسماعیل حسینی دانشجوی رشته علوم اقتصادی به شماره دانشجویی ۹۳۱۲۲۰۱۲۸۹

۴- عبدالله اسماعیلی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی به شماره دانشجویی۹۰۲۲۱۴۰۱۸۸

۵- محمدجلال نجفی دانشجوی رشته علوم اقتصادی به شماره دانشجویی ۹۳۱۲۲۰۱۳۰۳

اسامی تیم علوم اداری و اقتصادی (ب) نایب قهرمان مسابقات:

۱- عبدالنیاز حیدری دانشجوی رشته علوم اقتصادی به شماره دانشجویی۹۱۱۲۲۰۱۴۳۲

۲- عبیدا… افضلی دانشجوی رشته روانشناسی به شماره دانشجویی۹۳۲۲۰۹۹۰۱۵

۳- رضا قربانی دانشجوی رشته حسابداری به شماره دانشجویی۹۱۱۲۲۲۰۳۰۲

۴- محمدحسن رضایی دانشجوی رشته علوم اقتصادی به شماره دانشجویی۹۱۱۲۲۰۱۴۴۳

اسامی تیم دانشکده کشاورزی مقام سوم مسابقات:

۱- محمد هادیان قهدریجانی دانشجوی رشته کشاورزی به شماره دانشجویی۹۳۱۳۷۳۰۰۲۹

۲- محمدرضا فرجی دانشجوی رشته هواشناسی کشاورزی به شماره دانشجویی۹۳۱۳۵۹۵۰۵۱

۳- مصیب مقبلی دامنه دانشجوی رشته هواشناسی کشاورزی به شماره دانشجویی۹۵۱۶۵۹۵۰۱۱

۴- نادر صمدی قربانی دانشجوی رشته کشاورزی به شماره دانشجویی۹۳۱۳۷۳۰۰۸۵

۵- امید مجنونی دانشجوی رشته تاریخ به شماره دانشجویی۹۳۱۳۱۸۲۰۷۰


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱۵ دی ۱۳۹۵ ، ۱۴:۲۸ )