گزارش مسابقه مچ اندازی از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵

این مسابقات از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۲ در سالن بدنسازی خوابگاه فجر ۳ در سه وزن ۷۰- ، ۸۵- و ۸۵+ برگزار شد. افراد شرکت کننده هر کدام در وزن خود در یک جدول دو حذفی به رقابت پرداختند که در انتها نفرات اول و دوم هر وزن به شرح زیر مشخص شدند.

وزن

اول

شماره دانشجویی

دوم

شماره دانشجویی

۷۰- کیلوگرم

محمد شمس الدین

۹۴۱۳۴۳۸۱۴۰

رئوف خسروی

۹۴۱۲۷۶۸۱۳۰

۸۵- کیلو گرم

حمید رضا رضائیان

۹۴۱۲۴۵۱۴۳۶

ادنان رضایی

۹۴۱۲۷۶۸۲۷۶

۸۵+ کیلو گرم

کمال عاشوری

۹۵۱۳۴۵۴۰۷۵

حیدر شمص

۹۳۱۲۴۰۱۳۵۸


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، ۱ دی ۱۳۹۵ ، ۱۳:۰۷ )