گزارش مسابقه تنیس روی میز دوبل از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان پسران چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۵

این مسابقات از سری مسابقات جشنواره ورزش همگانی دانشجویان با شرکت ۲۴ تیم از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ به مدت ۳ شب لغایت چهار شنبه ۹۵/۰۹/۲۴ هر شب از ساعت ۲۰ الی ۲۳ در سالن تنیس روی میز فجر ۴ برگزار شد. در ابتدا شرکت کنندگان در هشت گروه ۳ تیمی و به صورت دوره ای به رقابت پرداختند که از هر گروه دو تیم اول به مرحله بعدی راه یافتند. در مرحله بعد ۱۶ تیم باقی مانده در یک جدول ۱۶ تیمی قرار گرفته و بصورت تک حذفی با هم به رقابت پرداختند که در انتها تیم های برتر به بشرح ذیل مشخص شدند.

مقام

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

اول

علی اسکندری

مهندسی مواد

۹۴۱۲۴۵۱۱۲۹

سیاوش نوروزی

مهندسی مواد

۹۵۱۲۴۴۹۴۸۹

مقام

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

دوم

علی هوسی

مهندسی مکانیک

۸۹۱۶۴۲۲۱۶۹

علی شکوهی

مهندسی مکانیک

۹۳۱۲۴۲۴۸۷۷

مقام

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

سوم مشترک

مرتضی مطهری

مهندسی شیمی

۹۳۱۲۴۴۳۵۸۷

اسماعیل خراسانی

مهندسی مکانیک

۹۲۱۲۴۲۴۶۷۵

محمد رضا یوسفی

علوم ورزشی

۹۴۲۲۷۶۷۰۷۶

محسن بهشتی نژاد

علوم ورزشی

۹۴۱۲۷۶۸۱۰۷