نتایج بازی های روز نهم مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - ۹۲ (برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
یک‌شنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۲

شماره بازی

ایام هفته

تاریخ

مسابقه

ساعت شروع بازی

نتیجه / برنده بازی

۳۷

شنبه

۹۲/۱۰/۷

ادبیات -  کشاورزی الف

۱۷:۰۰

۴ -  ۶  کشاورزی الف